Social Media

Discover the most mentioned and discussed articles from the past month

Open Access

The analysis of miRNA expression profiling datasets reveals inverse microRNA patterns in glioblastoma and Alzheimer's disease

Saverio Candido, Gabriella Lupo, Manuela Pennisi, Maria S. Basile, Carmelina D. Anfuso, Maria C. Petralia, Giuseppe Gattuso, Silvia Vivarelli, Demetrios A. Spandidos, Massimo Libra, Luca Falzone

Pages: 911-922 Published online on: 28 June 2019

Radiosensitization of non-small cell lung cancer by kaempferol

Wei-Ting Kuo, Yuan-Chung Tsai, His-Chin Wu, Yung-Jen Ho, Yueh-Sheng Chen, Chen-Han Yao, Chun-Hsu Yao

Pages: 2351-2356 Published online on: 19 August 2015

Peiminine serves as an adriamycin chemosensitizer in gastric cancer by modulating the EGFR/FAK pathway

Qianqian Tang, Yunfei Wang, Lanjing Ma, Meiling Ding, Tingyu Li, Yongzhan Nie, Zhengyi Gu

Pages: 1299-1305 Published online on: 03 January 2018
Open Access

Cancer‑associated fibroblast‑derived exosomal miR‑382‑5p promotes the migration and invasion of oral squamous cell carcinoma

Li‑Ping Sun, Kai Xu, Jing Cui, Dao‑Ying Yuan, Bo Zou, Jun Li, Jian‑Lin Liu, Ke‑Yi Li, Zhen Meng, Bin Zhang

Pages: 1319-1328 Published online on: 30 July 2019
Open Access

Molecular mechanism of Forkhead box M1 inhibition by thiostrepton in breast cancer cells

Mesayamas Kongsema, Sudtirak Wongkhieo, Mattaka Khongkow, Eric W.-F. Lam, Phansiri Boonnoy, Wanwipa Vongsangnak, Jirasak Wong‑Ekkabut

Pages: 953-962 Published online on: 08 July 2019

Growth inhibition and transcriptional effects of ribavirin in lymphoma

Guadalupe Dominguez‑Gomez, Dominique Cortez‑Pedroza, Alma Chavez‑Blanco, Lucia Taja‑Chayeb, Alfredo Hidalgo‑Miranda, Alberto Cedro‑Tanda, Fredy Beltran‑Anaya, Jose Diaz‑Chavez, Alejandro Schcolnik‑Cabrera, Aurora Gonzalez‑Fierro, Alfonso Dueñas‑Gonzalez

Pages: 1248-1256 Published online on: 17 July 2019

Inhibition of ubiquitin‑specific protease 14 promotes connexin 32 internalization and counteracts cisplatin cytotoxicity in human ovarian cancer cells

Huimin Luo, Xiyan Wang, Hui Ge, Ningze Zheng, Fuhua Peng, Yile Fu, Liang Tao, Qin Wang

Pages: 1237-1247 Published online on: 15 July 2019
Open Access

Single‑cell intratumoral stemness analysis reveals the involvement of cell cycle and DNA damage repair in two different types of esophageal cancer

Hongjin Wu, Ying Li, Qiang Hou, Rongjin Zhou, Ziwei Li, Shixiu Wu, Juehua Yu, Mingfeng Jiang

Pages: 3201-3208 Published online on: 15 April 2019

miR‑143 acts as a novel Big mitogen‑activated protein kinase 1 suppressor and may inhibit invasion of glioma

Wei‑Yi Chen, Zhi‑Qiang Lang, Chao Ren, Ping Yang, Baogang Zhang

Pages: 1194-1204 Published online on: 03 July 2019
Open Access

miR663a‑TTC22V1 axis inhibits colon cancer metastasis

Wei Tian, Yantao Du, Yuwan Ma, Baozhen Zhang, Liankun Gu, Jing Zhou, Dajun Deng

Pages: 1718-1728 Published online on: 16 January 2019
Open Access

Overexpression of CPXM2 predicts an unfavorable prognosis and promotes the proliferation and migration of gastric cancer

Gengming Niu, Yazhe Yang, Jun Ren, Tao Song, Zhiqing Hu, Liang Chen, Runqi Hong, Jie Xia, Chongwei Ke, Xin Wang

Pages: 1283-1294 Published online on: 30 July 2019
Open Access

MicroRNA‑198 suppresses prostate tumorigenesis by targeting MIB1

Jessica Ray, Christianne Hoey, Xiaoyong Huang, Jouhyun Jeon, Samira Taeb, Michelle R. Downes, Paul C. Boutros, Stanley K. Liu

Pages: 1047-1056 Published online on: 15 July 2019
Open Access

Diagnostic and prognostic value of WNT family gene expression in hepatitis B virus‑related hepatocellular carcinoma

Quanfa Han, Xiangkun Wang, Xiwen Liao, Chuangye Han, Tingdong Yu, Chengkun Yang, Guanghui Li, Bowen Han, Ketuan Huang, Guangzhi Zhu, Zhengqian Liu, Xin Zhou, Hao Su, Liming Shang, Yizhen Gong, Xiaowei Song, Tao Peng, Xinping Ye

Pages: 895-910 Published online on: 05 July 2019
Open Access

Low lncRNA ZNF385D‑AS2 expression and its prognostic significance in liver cancer

Ze Zhang, Shouqian Wang, Yahui Liu, Zihui Meng, Fangfang Chen

Pages: 1110-1124 Published online on: 16 July 2019
Open Access

Diagnostic and prognostic values of integrin α subfamily mRNA expression in colon adenocarcinoma

Yi‑Zhen Gong, Guo‑Tian Ruan, Xi‑Wen Liao, Xiang‑Kun Wang, Cun Liao, Shuai Wang, Feng Gao

Pages: 923-936 Published online on: 28 June 2019

TNF‑α‑mediated upregulation of SOD‑2 contributes to cell proliferation and cisplatin resistance in esophageal squamous cell carcinoma

Jing Zuo, Mei Zhao, Bowei Liu, Xiaojing Han, Yuehong Li, Wei Wang, Qing Zhang, Ping Lv, Lingxiao Xing, Haitao Shen, Xianghong Zhang

Pages: 1497-1506 Published online on: 26 July 2019
Open Access

Identification and characterization of sexual dimorphism‑linked gene expression profile in hepatocellular carcinoma

Yuchao Wu, Naijuan Yao, Yali Feng, Zhen Tian, Yuan Yang, Yingren Zhao

Pages: 937-952 Published online on: 28 June 2019

MDM4 expression in fibrolamellar hepatocellular carcinoma

Anju Karki, Juan Putra, Stephanie S. Kim, Michael J. Laquaglia, Antonio R. Perez‑Atayde, Ghazaleh Sadri‑Vakili, Khashayar Vakili

Pages: 1487-1496 Published online on: 18 July 2019
Journal Cover

October 2019
Volume 42 Issue 4

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image