Journal Articles

Open Access

HIV‑1 integrase inhibitors targeting various DDE transposases: Retroviral integration versus RAG‑mediated recombination (Review)

Mihaela Georgiana Mușat, George Mihai Nițulescu, Marius Surleac, Aristidis Tsatsakis, Demetrios A. Spandidos, Denisa Margină

Pages: 4749-4762 Published online on: 30 October 2019
Open Access

Aryl hydrocarbon receptor pathway: Role, regulation and intervention in atherosclerosis therapy (Review)

Kaixi Zhu, Qingqi Meng, Zhi Zhang, Tao Yi, Yuan He, Jing Zheng, Wei Lei

Pages: 4763-4773 Published online on: 16 October 2019
Open Access

Role of endoplasmic reticulum stress in depression (Review)

Jiaxin Mao, Yanran Hu, Liemin Ruan, Yunxin Ji, Zhongze Lou

Pages: 4774-4780 Published online on: 31 October 2019
Open Access

miR‑455 targets FABP4 to protect human endometrial stromal cells from cytotoxicity induced by hydrogen peroxide

Wenbo Tang, Oujing Chen, Fengxiang Yao, Lining Cui

Pages: 4781-4790 Published online on: 04 October 2019
Open Access

CXCR4 and CXCR3 are two distinct prognostic biomarkers in breast cancer: Database mining for CXCR family members

Kaibo Guo, Guan Feng, Qingying Yan, Leitao Sun, Kai Zhang, Fengfei Shen, Minhe Shen, Shanming Ruan

Pages: 4791-4802 Published online on: 30 October 2019
Open Access

MicroRNA‑128‑b regulates epidermal growth factor receptor expression in non‑small cell lung cancer

Ling Li, Dongqing Wang

Pages: 4803-4810 Published online on: 08 October 2019
Open Access

Effects of D‑Ala2, D‑Leu5‑Enkephalin pre‑ and post‑conditioning in a rabbit model of spinal cord ischemia and reperfusion injury

Danyun Fu, Haitong Liu, Hua Liu, Junyan Yao

Pages: 4811-4820 Published online on: 07 October 2019
Open Access

Curcumin attenuates hypoxia/reoxygenation‑induced myocardial injury

Wenjuan Wei, Jun Peng, Jian Li

Pages: 4821-4830 Published online on: 15 October 2019
Open Access

miR‑760 regulates skeletal muscle proliferation in rheumatoid arthritis by targeting Myo18b

Xujun Tang, Jiuxia Wang, Shuhong Zhou, Jing Zhou, Guyou Jia, Han Wang, Chunlei Xin, Guoning Fu, Jiahong Zhang

Pages: 4843-4854 Published online on: 29 October 2019
Open Access

Chloroquine promotes gefitinib‑induced apoptosis by inhibiting protective autophagy in cutaneous squamous cell carcinoma

Chengshan Ou, Hongxia Liu, Zhenhua Ding, Liang Zhou

Pages: 4855-4866 Published online on: 09 October 2019
Open Access

miR‑222 induces apoptosis in human intervertebral disc nucleus pulposus cells by targeting Bcl‑2

Wei Wang, Jian Wang, Jiayi Zhang, Wei Taq, Zhenxing Zhang

Pages: 4875-4882 Published online on: 09 October 2019
Open Access

The JAK inhibitor tofacitinib ameliorates immune‑mediated liver injury in mice

Han Wang, Xinxia Feng, Ping Han, Yu Lei, Yujia Xia, Dean Tian, Wei Yan

Pages: 4883-4892 Published online on: 16 October 2019
Open Access

Theaflavin attenuates cerebral ischemia/reperfusion injury by abolishing miRNA‑128‑3p‑mediated Nrf2 inhibition and reducing oxidative stress

Ronggang Li, Xin Li, Haibing Wu, Zhikun Yang, Li Fei, Jianhong Zhu

Pages: 4893-4904 Published online on: 17 October 2019
Open Access

Whole‑exome sequencing in Russian children with non‑type 1 diabetes mellitus reveals a wide spectrum of genetic variants in MODY‑related and unrelated genes

Oleg S. Glotov, Elena A. Serebryakova, Mariia E. Turkunova, Olga A. Efimova, Andrey S. Glotov, Yury A. Barbitoff, Yulia A. Nasykhova, Alexander V. Predeus, Dmitrii E. Polev, Mikhail A. Fedyakov, Irina V. Polyakova, Tatyana E. Ivashchenko, Natalia Y. Shved, Elena S. Shabanova, Alena V. Tiselko, Olga V. Romanova, Andrey M. Sarana, Anna A. Pendina, Sergey G. Scherbak, Ekaterina V. Musina, Anastasiia V. Petrovskaia‑Kaminskaia, Liubov R. Lonishin, Liliya V. Ditkovskaya, Liudmila А. Zhelenina, Ludmila V. Tyrtova, Olga S. Berseneva, Rostislav K. Skitchenko, Evgenii N. Suspitsin, Elena B. Bashnina, Vladislav S. Baranov

Pages: 4905-4914 Published online on: 16 October 2019
Open Access

Clinical and molecular characterization of four patients with NTCP deficiency from two unrelated families harboring the novel SLC10A1 variant c.595A>C (p.Ser199Arg)

Hua Li, Mei Deng, Li Guo, Jian‑Wu Qiu, Gui‑Zhi Lin, Xiao‑Ling Long, Xiao‑Min Xiao, Yuan‑Zong Song

Pages: 4915-4924 Published online on: 23 October 2019
Open Access

Der p2‑A20 DNA vaccine attenuates allergic inflammation in mice with allergic rhinitis

Wenhui Hu, Li Ma, Gui Yang, Xianhai Zeng, Jiangqi Liu, Baohui Cheng, Tianyong Hu, Hailiang Zhao, Zhiqiang Liu

Pages: 4925-4932 Published online on: 21 October 2019
Open Access

Exendin‑4 promotes osteogenic differentiation of adipose‑derived stem cells and facilitates bone repair

Banglian Deng, Wenzhong Zhu, Yansheng Duan, Yuqian Hu, Xuefeng Chen, Shuang Song, Zian Yi, Yingliang Song

Pages: 4933-4942 Published online on: 23 October 2019
Open Access

Exopolysaccharide from Paecilomyces lilacinus modulates macrophage activities through the TLR4/NF‑κB/MAPK pathway

Chao He, Hai‑Yan Lin, Cai‑Chun Wang, Ming Zhang, Ying‑Ying Lin, Feng‑Ying Huang, Ying‑Zi Lin, Guang‑Hong Tan

Pages: 4943-4952 Published online on: 15 October 2019
Open Access

miR‑21‑5p ameliorates hyperoxic acute lung injury and decreases apoptosis of AEC II cells via PTEN/AKT signaling in rats

Song Qin, Hongliang Wang, Guoyue Liu, Hong Mei, Miao Chen

Pages: 4953-4962 Published online on: 30 October 2019
Open Access

Chronic aerobic exercise improves insulin sensitivity and modulates Nrf2 and NF‑κB/IκBα pathways in the skeletal muscle of rats fed with a high fat diet

Qian Yu, Zhengyun Xia, Emily Chiu Liong, George Lim Tipoe

Pages: 4963-4972 Published online on: 31 October 2019
Open Access

MicroRNA‑4500 suppresses tumor progression in non‑small cell lung cancer by regulating STAT3

Zhi‑Ying Li, Zi‑Zhou Zhang, Hui Bi, Qiu‑Di Zhang, Su‑Juan Zhang, Lin Zhou, Xiao‑Qin Zhu, Jun Zhou

Pages: 4973-4983 Published online on: 11 October 2019
Open Access

Formononetin attenuates monocrotaline‑induced pulmonary arterial hypertension via inhibiting pulmonary vascular remodeling in rats

Changhong Cai, Yijia Xiang, Yonghui Wu, Ning Zhu, Huan Zhao, Jian Xu, Wensheng Lin, Chunlai Zeng

Pages: 4984-4992 Published online on: 30 October 2019
Open Access

IL‑1β increases the expression of inflammatory factors in synovial fluid‑derived fibroblast‑like synoviocytes via activation of the NF‑κB‑mediated ERK‑STAT1 signaling pathway

Jie Yang, Junhu Wang, Xiaojun Liang, Hongmou Zhao, Jun Lu, Qiang Ma, Bingfei Jing, Feng Tian

Pages: 4993-5001 Published online on: 21 October 2019
Open Access

Upregulation of miR‑132‑3p in cholangiocarcinoma tissues: A study based on RT‑qPCR, The Cancer Genome Atlas miRNA sequencing, Gene Expression Omnibus microarray data and bioinformatics analyses

Hua‑Yu Wu, Shuang Xia, An‑Gui Liu, Min‑Da Wei, Zhong‑Biao Chen, Yu‑Xin Li, Yu He, Min‑Jun Liao, Qi‑Ping Hu, Shang‑Ling Pan

Pages: 5002-5020 Published online on: 07 October 2019
Open Access

SSTR5‑AS1 functions as a ceRNA to regulate CA2 by sponging miR‑15b‑5p for the development and prognosis of HBV‑related hepatocellular carcinoma

Jing Xu, Jing Zhang, Fenglian Shan, Jie Wen, Yue Wang

Pages: 5021-5031 Published online on: 11 October 2019
Open Access

Curcumin relieves paraquat‑induced lung injury through inhibiting the thioredoxin interacting protein/NLR pyrin domain containing 3‑mediated inflammatory pathway

Yi Ren, Zhizhou Yang, Zhaorui Sun, Wei Zhang, Xin Chen, Shinan Nie

Pages: 5032-5040 Published online on: 23 August 2019
Open Access

Baicalin inhibits influenza virus A replication via activation of type I IFN signaling by reducing miR‑146a

Rui Li, Lianxin Wang

Pages: 5041-5049 Published online on: 15 October 2019
Open Access

Effects of β‑hydroxybutyric acid and ghrelin on the motility and inflammation of gastric antral smooth muscle cells involving the regulation of growth hormone secretagogue receptor

Xiaolin Hu, Li You, Changhua Hu, Juan Wu, Min Ai, Xiaoyan He, Wenjie Huang, Zonghui Wu

Pages: 5050-5058 Published online on: 11 October 2019
Open Access

Novel compound heterozygous PKHD1 mutations cause autosomal recessive polycystic kidney disease in a Han Chinese family

Jin Wang, Dandan Qi, Jialiang Yang, Dingding Zhang, Qingwei Wang, Xueming Ju, Xiang Zhong

Pages: 5059-5063 Published online on: 11 October 2019
Open Access

Antitumor effects and mechanisms of 1,25(OH)2D3 in the Pfeiffer diffuse large B lymphoma cell line

Jing Han, Yonghong Tang, Meizuo Zhong, Wenlin Wu

Pages: 5064-5074 Published online on: 17 October 2019
Open Access

Identification of dysregulated serum miR-508-3p and miR-885-5p as potential diagnostic biomarkers of clear cell renal carcinoma

Siming Liu, Xiaojun Deng, Jiong Zhang

Pages: 5075-5083 Published online on: 22 October 2019
Open Access

High glucose inhibits osteogenic differentiation and proliferation of MC3T3‑E1 cells by regulating P2X7

Jinsan Yang, Cao Ma, Maoshu Zhang

Pages: 5084-5090 Published online on: 31 October 2019
Open Access

C‑type natriuretic peptide prevents angiotensin II‑induced atrial connexin 40 and 43 dysregulation by activating AMP‑activated kinase signaling

Da‑Zhi Ding, Ya‑Nan Jia, Bo Zhang, Cheng‑Ming Guan, Shuai Zhou, Xiang Li, Xun Cui

Pages: 5091-5099 Published online on: 15 October 2019
Open Access

Cannabinoid receptor 2‑selective agonist JWH015 attenuates bone cancer pain through the amelioration of impaired autophagy flux induced by inflammatory mediators in the spinal cord

Yanting Mao, Yulin Huang, Ying Zhang, Chenchen Wang, Hao Wu, Xinyu Tian, Yue Liu, Bailing Hou, Ying Liang, Hui Rong, Xiaoping Gu, Zhengliang Ma

Pages: 5100-5110 Published online on: 25 October 2019
Open Access

Identification of whirlin domains interacting with espin: A study of the mechanism of Usher syndrome type II

Le Wang, Bo Wei, Xueqi Fu, Yuchen Wang, Yuan Sui, Junfeng Ma, Xianhui Gong, Jilong Hao, Shu Xing

Pages: 5111-5117 Published online on: 07 October 2019
Open Access

Idiopathic renal hypouricemia: A case report and literature review

Cuiyu Wang, Jin Wang, Song Liu, Xinhua Liang, Yifan Song, Ling Feng, Lanxin Zhong, Xiaohua Guo

Pages: 5118-5124 Published online on: 04 October 2019
Open Access

Critical roles of PI3K/Akt/NF‑κB survival axis in angiotensin II‑induced podocyte injury

Junjie Wang, Dongdong Fu, Soulixay Senouthai, Yanwu You

Pages: 5134-5144 Published online on: 09 October 2019
Open Access

Early‑onset epilepsy and microcephaly‑capillary malformation syndrome caused by a novel STAMBP mutation in a Chinese boy

Fangrui Wu, Ying Dai, Juan Wang, Min Cheng, Yanqin Wang, Xiujuan Li, Ping Yuan, Shuang Liao, Li Jiang, Jin Chen, Lisi Yan, Min Zhong

Pages: 5145-5151 Published online on: 17 October 2019
Open Access

Effect of electrical stimulation combined with diet therapy on insulin resistance via mTOR signaling

Siqin Huang, Nianzhen Tang, Hongdi Zhao, Cheng‑Lin Tang

Pages: 5152-5162 Published online on: 30 October 2019
Open Access

Nicotinamide phosphoribosyltransferase‑related signaling pathway in early Alzheimer's disease mouse models

Sanli Xing, Yiran Hu, Xujiao Huang, Dingzhu Shen, Chuan Chen

Pages: 5163-5171 Published online on: 30 October 2019
Open Access

miR‑593 inhibits proliferation and invasion and promotes apoptosis in non‑small cell lung cancer cells by targeting SLUG‑associated signaling pathways

Fang Wei, Mofei Wang, Zhen Li, Yong Wang, Yong Zhou

Pages: 5172-5182 Published online on: 29 October 2019
Open Access

Dexmedetomidine improves cardiac function and protects against maladaptive remodeling following myocardial infarction

Hui Han, Daopeng Dai, Jinquan Hu, Jinzhou Zhu, Lin Lu, Guorong Tao, Ruiyan Zhang

Pages: 5183-5189 Published online on: 29 October 2019
Open Access

Promotion of microglial phagocytosis by tuftsin stimulates remyelination in experimental autoimmune encephalomyelitis

Zheng Bao, Jinqi Hao, Yuhong Li, Fumin Feng

Pages: 5190-5196 Published online on: 31 October 2019
Open Access

Kaempferol promotes bone formation in part via the mTOR signaling pathway

Jing Zhao, Jue Wu, Binwu Xu, Zhen Yuan, Yu Leng, Jun Min, Xiaoyong Lan, Jun Luo

Pages: 5197-5207 Published online on: 16 October 2019

miR‑486 acts as an oncogene and potential prognostic biomarker in renal cell carcinoma

Chengwen Sun, Caihong Sun, Yibin Zhou, Ganglong Yang, Guang Li, Congming Xiang, Xiqi Ding, Jian Sun

Pages: 5208-5215 Published online on: 25 October 2019

Long noncoding RNA MIAT: A potential role in the diagnosis and mediation of acute myocardial infarction

Mayra Azat, Xiaokelaiti Huojiahemaiti, Ranran Gao, Peng Peng

Pages: 5216-5222 Published online on: 23 October 2019

Oxyntomodulin attenuates TNF‑α induced neuropathic pain by inhibiting the activation of the NF‑κB pathway

Yu Zhang, Liyong Yuan, Yuebo Chen, Chunyan Lin, Guangyao Ye

Pages: 5223-5228 Published online on: 25 October 2019
Open Access

Genetic analysis of monoallelic double MYH7 mutations responsible for familial hypertrophic cardiomyopathy

Bo Wang, Jing Wang, Li‑Feng Wang, Fan Yang, Lei Xu, Wen‑Xia Li, Yang He, Lei Zuo, Qian‑Li Yang, Hong Shao, Dan Hu, Li‑Wen Liu

Pages: 5229-5238 Published online on: 16 October 2019

Dynamic features of liver fibrogenesis and fibrosis resolution in the absence of matrix metalloproteinase‑9

Quanrongzi Wang, Xisheng Liu, Jie Zhang, Ling Lu, Min Feng, Jie Wang

Pages: 5239-5248 Published online on: 11 October 2019

A simple, efficient and economical method for isolating and culturing human umbilical cord blood‑derived mesenchymal stromal cells

Junhe Zhang, Junli Zhao, Qinwen Mao, Haibin Xia

Pages: 5257-5264 Published online on: 23 October 2019

BCG stimulation promotes dendritic cell proliferation and expression of VDR and CYP27B1 in vitamin D‑deficient mice

Huifeng Yang, Haocong Zhang, Yu Li, Liangbi Xiang, Jun Liu

Pages: 5265-5271 Published online on: 30 October 2019

Downregulation of miR‑138‑5p promotes non‑small cell lung cancer progression by regulating CDK8

Shigang Xing, Qinghua Xu, Xinlei Fan, Shanxia Wu, Feng Tian

Pages: 5272-5278 Published online on: 15 October 2019

Effect of ethanol extracts of Hericium erinaceus mycelium on morphine‑induced microglial migration

Chung‑Hsin Yeh, Li‑Wei Sun, Chang‑Mei Lai, Tzu‑Pei Yeh, Jong‑Ni Lin, Shiow‑Luan Tsay, Chin‑Chu Chen, Wan‑Ping Chen, Chien‑Min Chen, Ru‑Yin Tsai

Pages: 5279-5285 Published online on: 15 October 2019

ACSS2/AMPK/PCNA pathway‑driven proliferation and chemoresistance of esophageal squamous carcinoma cells under nutrient stress

Lei Mi, Yuepeng Zhou, Dan Wu, Qing Tao, Xuefeng Wang, Haitao Zhu, Xingyu Gao, Jingzhi Wang, Rui Ling, Jing Deng, Chaoming Mao, Deyu Chen

Pages: 5286-5296 Published online on: 09 October 2019
Open Access

Gene expression profiling analysis reveals that the long non‑coding RNA uc.412 is involved in mesangial cell proliferation

Minyi Yu, Zheng Guan, Shanwen Li, Xianli Wen, Huimin Shi, Gaoting Qu, Xiaoyu Lu, Xianyi Zhu, Bin Wang, Qihua Feng, Weihua Gan, Aiqing Zhang

Pages: 5297-5303 Published online on: 16 October 2019

Dendritic cell exosome‑shuttled miRNA146a regulates exosome‑induced endothelial cell inflammation by inhibiting IRAK‑1: A feedback control mechanism

Xin Zhong, Wei Gao, Runda Wu, Haibo Liu, Junbo Ge

Pages: 5315-5323 Published online on: 16 October 2019
Open Access

Gene synthesizing, expression and immunogenicity characterization of recombinant translation elongation factor 2 from Dermatophagoides farinae

Desheng Chen, Qinghui Fu, Jianli Lin, Chengshen Hu, Nana Huang, Ke Xin Chang, Baoqing Sun, Zhigang Liu

Pages: 5324-5334 Published online on: 31 October 2019

Gene targets of sulforaphane in head and neck squamous cell carcinoma

Lanlin Hu, Hua Li, Eliot D. Lee, Jennifer R. Grandis, Julie E. Bauman, Daniel E. Johnson

Pages: 5335-5344 Published online on: 23 October 2019

Potential function of microRNAs in thoracic aortic aneurysm and thoracic aortic dissection pathogenesis

Tugce Senturk, Arzu Antal, Tuba Gunel

Pages: 5353-5362 Published online on: 22 October 2019
Open Access

[Corrigendum] Differential miRNAomics of the synovial membrane in knee osteoarthritis induced by bilateral anterior cruciate ligament transection in rats

Jiangtao Zhou, Yina Zhao, Guangwen Wu, Bingbing Lin, Zuanfang Li, Xianxiang Liu

Pages: 5363-5363 Published online on: 18 October 2019
Journal Cover

December 2019
Volume 20 Issue 6

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image