Journal Articles

Open Access

Targeting heterotopic ossification by inhibiting activin receptor‑like kinase 2 function (Review)

Fuli Shi, Jiayu Gao, Junrong Zou, Ying Ying, Hui Lin

Pages: 2979-2989 Published online on: 06 August 2019
Open Access

An 8‑gene signature predicts the prognosis of cervical cancer following radiotherapy

Fei Xie, Dan Dong, Na Du, Liang Guo, Weihua Ni, Hongyan Yuan, Nannan Zhang, Jiang Jie, Guomu Liu, Guixiang Tai

Pages: 2990-3002 Published online on: 29 July 2019
Open Access

SREBP2 is upregulated in esophageal squamous cell carcinoma and co‑operates with c‑Myc to regulate HMGCR expression

Chenxi Zhong, Limin Fan, Zhigang Li, Feng Yao, Heng Zhao

Pages: 3003-3010 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Effect of estradiol on high glucose‑induced osteoblast injury

Guangrun Li, Xiaofeng Jiang, Liping Liu, Xiaoyang Liu, Hongtao Liu, Zuofu Zhang

Pages: 3019-3026 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Curcumin protects the pancreas from acute pancreatitis via the mitogen‑activated protein kinase signaling pathway

Yingjie Wang, Chanyuan Bu, Kangkang Wu, Rui Wang, Jiayong Wang

Pages: 3027-3034 Published online on: 01 August 2019
Open Access

Role of osteoprotegerin in the regulation of dental epithelial‑mesenchymal signaling during tooth development

Xin Gao, Junming Zheng, Shaoqin Tu, Bin Cai, Rongsheng Zeng, Lusai Xiang

Pages: 3035-3042 Published online on: 07 August 2019
Open Access

MicroRNA‑451 relieves inflammation in cerebral ischemia‑reperfusion via the Toll‑like receptor 4/MyD88/NF‑κB signaling pathway

Wenyan Li, Minghao Dong, Liangzhao Chu, Luqian Feng, Xiaochuan Sun

Pages: 3043-3054 Published online on: 12 August 2019
Open Access

STC1 regulates glioblastoma migration and invasion via the TGF‑β/SMAD4 signaling pathway

Yan Xiong, Qibai Wang

Pages: 3055-3064 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Therapeutic effect of transplantation of human bone marrow‑derived mesenchymal stem cells on neuron regeneration in a rat model of middle cerebral artery occlusion

Ping Xie, Ming Deng, Qin‑Guo Sun, Yong‑Gang Ma, Yan Zhou, Jiang‑Hua Ming, Qing Chen, Shi‑Qing Liu, Jun‑Qi Liu, Jun Cai, Fei Wu

Pages: 3065-3074 Published online on: 30 July 2019
Open Access

Identification of key genes in osteosarcoma by meta‑analysis of gene expression microarray

Junkui Sun, Hongen Xu, Muge Qi, Chi Zhang, Jianxiang Shi

Pages: 3075-3084 Published online on: 31 July 2019
Open Access

Berberine ameliorates CCl4‑induced liver injury in rats through regulation of the Nrf2‑Keap1‑ARE and p53 signaling pathways

Chun‑Yang Han, Tao‑Tao Sun, Guang‑Pei Xv, Si‑Si Wang, Jin‑Gang Gu, Cui‑Yan Liu

Pages: 3095-3102 Published online on: 06 August 2019
Open Access

COL12A1, a novel potential prognostic factor and therapeutic target in gastric cancer

Xiaoxia Jiang, Mengjie Wu, Xin Xu, Liwei Zhang, Yingying Huang, Zhenzhen Xu, Kuifeng He, Haiyong Wang, Haohao Wang, Lisong Teng

Pages: 3103-3112 Published online on: 01 August 2019
Open Access

Downregulation of miR‑16 protects H9c2(2‑1) cells against hypoxia/reoxygenation damage by targeting CIAPIN1 and regulating the NF‑κB pathway

Hai‑Jin Zhang, Yi‑Na Zhang, Zong‑Yan Teng

Pages: 3113-3122 Published online on: 07 August 2019
Open Access

TGF‑β induces periodontal ligament stem cell senescence through increase of ROS production

Chun Fan, Qiuxia Ji, Chunyang Zhang, Shuo Xu, Hui Sun, Zhiyuan Li

Pages: 3123-3130 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Halofuginone protects against advanced glycation end products‑induced injury of H9C2 cells via alleviating endoplasmic reticulum stress‑associated apoptosis and inducing autophagy

Yu‑Hui Li, Wei‑Li Zhang, Hao‑Ying Zhou, Da‑Wei Yu, Xiao‑Ning Sun, Qin Hu

Pages: 3131-3139 Published online on: 06 August 2019
Open Access

MicroRNA‑208a directly targets Src kinase signaling inhibitor 1 to facilitate cell proliferation and invasion in non‑small cell lung cancer

Li Liu, Wuzhang Wang, Song Gao, Xiuwen Wang

Pages: 3140-3148 Published online on: 31 July 2019
Open Access

Upregulated microRNA‑671‑3p promotes tumor progression by suppressing forkhead box P2 expression in non‑small‑cell lung cancer

Zhi‑Ying Li, Zi‑Zhou Zhang, Hui Bi, Qiu‑Di Zhang, Su‑Juan Zhang, Lin Zhou, Xiao‑Qin Zhu, Jun Zhou

Pages: 3149-3159 Published online on: 06 August 2019
Open Access

lncRNA/circRNA‑miRNA‑mRNA ceRNA network in lumbar intervertebral disc degeneration

Jinwen Zhu, Xinliang Zhang, Wenjie Gao, Huimin Hu, Xiaodong Wang, Dingjun Hao

Pages: 3160-3174 Published online on: 07 August 2019
Open Access

MicroRNA‑217 is involved in the progression of atherosclerosis through regulating inflammatory responses by targeting sirtuin 1

Liyun Zhang, Juan Chen, Qin He, Ze Chao, Xuyong Li, Manhua Chen

Pages: 3182-3190 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Expression profile of tRNA‑derived fragments and their potential roles in human varicose veins

Chong Yu, Xiang Wang, Yi Hong, Guojun Chen, Jin  Ge, Hao Cao, Bin Zhou

Pages: 3191-3201 Published online on: 01 August 2019
Open Access

PPWD1 is associated with the occurrence of postmenopausal osteoporosis as determined by weighted gene co‑expression network analysis

Guo‑Feng Qian, Lu‑Shun Yuan, Min Chen, Dan Ye, Guo‑Ping Chen, Zhe Zhang, Cheng‑Jiang Li, Vijith Vijayan, Yu Xiao

Pages: 3202-3214 Published online on: 07 August 2019
Open Access

Allium hookeri root extract regulates asthmatic changes through immunological modulation of Th1/Th2‑related factors in an ovalbumin‑induced asthma mouse model

So‑Hyeon Bok, Ji‑Hye Seo, Chun‑Sik Bae, Bossng Kang, Seung Sik Cho, Dae‑Hun Park

Pages: 3215-3223 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Hepatic NPC1L1 overexpression attenuates alcoholic autophagy in mice

Youlin Wang, Pan Yang, Bo Zhang, Yao Ding, Shun  Lei, Yuning Hou, Xiaoqing Guan, Qingwang Li

Pages: 3224-3232 Published online on: 01 August 2019
Open Access

Homoharringtonine enhances the effect of imatinib on chronic myelogenous leukemia cells by downregulating ZFX

Jingjing Wu, Bin Wei, Yuye Shi, Xueying Lu, Yihan Ding, Chunling Wang, Yufeng Li

Pages: 3233-3239 Published online on: 31 July 2019
Open Access

Krüppel‑like factor 4 ameliorates diabetic kidney disease by activating autophagy via the mTOR pathway

Jianguang Gong, Huifang Zhan, Yiwen Li, Wei Zhang, Juan Jin, Qiang He

Pages: 3240-3248 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Proapoptotic effects of 2,5‑hexanedione on pheochromocytoma cells via oxidative injury

Baoning Qi, Shouzhu Xu, Yuan Liang, Jiaxin Wang, Zhigang Zhang, Juan Li, Jing Zhou

Pages: 3249-3255 Published online on: 01 August 2019
Open Access

Lentiviral‑mediated Shh reverses the adverse effects of high glucose on osteoblast function and promotes bone formation via Sonic hedgehog signaling

Zhu‑Ling Jiang, Han Jin, Zhong‑Shuang Liu, Ming‑Yue Liu, Xiao‑Fang Cao, Yang‑Yang Jiang, Hong‑Dan Bai, Bin Zhang, Ying Li

Pages: 3265-3275 Published online on: 31 July 2019
Open Access

Impact of SLC20A1 on the Wnt/β‑catenin signaling pathway in somatotroph adenomas

Jianhua Li, Wei Dong, Zhenye Li, Hongyun Wang, Hua Gao, Yazhuo Zhang

Pages: 3276-3284 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Niacin regulates apolipoprotein M expression via liver X receptor‑α

Liu Yang, Tie Li, Shuiping Zhao, Saidan Zhang

Pages: 3285-3291 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Impaired intestinal barrier function in a mouse model of hyperuricemia

Yingjie Guo, Hailong Li, Zhen Liu, Changgui Li, Yunqing Chen, Chen Jiang, Yanan Yu, Zibin Tian

Pages: 3292-3300 Published online on: 12 August 2019
Open Access

Upregulation of Myc promotes the evasion of NK cell‑mediated immunity through suppression of NKG2D ligands in K562 cells

Young‑Shin Lee, Woong Heo, Cheol‑Hun Son, Chi‑Dug Kang, You‑Soo Park, Jaeho Bae

Pages: 3301-3307 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Effect of chondrocyte mitochondrial dysfunction on cartilage degeneration: A possible pathway for osteoarthritis pathology at the subcellular level

Heng Liu, Zhuoyang Li, Yongping Cao, Yunpeng Cui, Xin Yang, Zhichao Meng, Rui Wang

Pages: 3308-3316 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Afatinib, an EGFR inhibitor, decreases EMT and tumorigenesis of Huh‑7 cells by regulating the ERK‑VEGF/MMP9 signaling pathway

Yafei Chen, Xin Chen, Xiaojun Ding, Yingwei Wang

Pages: 3317-3325 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Multi‑organ assessment via a 9.4‑Tesla MRS evaluation of metabolites during the embryonic development of cleft palate induced by dexamethasone

Yue Xing, Wancong Zhang, Hanxing Zhao, Zhiwei Shen, Weijie Liang, Jianda Zhou, Lungang Shi, Jiasheng Chen, Xiaoping Zhong, Shijie Tang

Pages: 3326-3336 Published online on: 06 August 2019

Role of prostaglandin E2 receptor 4 in the modulation of apoptosis and mitophagy during ischemia/reperfusion injury in the kidney

Chenguang Ding, Feng Han, Heli Xiang, Yuxiang Wang, Meng Dou, Xinxin Xia, Yang Li, Jin Zheng, Xiaoming Ding, Wujun Xue, Puxun Tian

Pages: 3337-3346 Published online on: 08 August 2019

Ulinastatin ameliorates LPS‑induced pulmonary inflammation and injury by blocking the MAPK/NF‑κB signaling pathways in rats

Minjie Ju, Hongyu He, Song Chen, Yimei Liu, Yujing Liu, Simeng Pan, Yijun Zheng, Lizhen Xuan, Duming Zhu, Zhe Luo

Pages: 3347-3354 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Cisplatin decreases cyclin D2 expression via upregulating miR‑93 to inhibit lung adenocarcinoma cell growth

Ning Xie, Yuan‑Rong Liu, Yan‑Mei Li, Ya‑Nan Yang, Li Pan, Yu‑Bo Wei, Ping‑Yu Wang, You‑Jie Li, Shu‑Yang Xie

Pages: 3355-3362 Published online on: 06 August 2019

Inhibition of HDAC6 expression decreases brain injury induced by APOE4 and Aβ co‑aggregation in rats

Yuexia Ding, Airong Kang, Qiling Tang, Ying Zhao

Pages: 3363-3370 Published online on: 08 August 2019

Long non‑coding RNA TP73 antisense RNA 1 facilitates the proliferation and migration of cervical cancer cells via regulating microRNA‑607/cyclin D2

Hongmei Zhang, Bing Xue, Shuyuan Wang, Xiaoxia Li, Tingting Fan

Pages: 3371-3378 Published online on: 08 August 2019

Inhibition of microRNA‑124‑3p protects against acute myocardial infarction by suppressing the apoptosis of cardiomyocytes

Guangrong Hu, Lingbo Ma, Fei Dong, Xiao Hu, Sida Liu, Hui Sun

Pages: 3379-3387 Published online on: 06 August 2019

Aberrant expression of miR‑130a‑3p in ankylosing spondylitis and its role in regulating T‑cell survival

Fengju Li, Dingran Si, Xuejun Guo, Ningru Guo, Dandan Li, Liujing Zhang, Xianan Jian, Jiasheng Ma

Pages: 3388-3394 Published online on: 08 August 2019

Overexpression of the medium‑conductance calcium‑activated potassium channel (SK4) and the HCN2 channel to generate a biological pacemaker

Hongyi Zhao, Mei Yang, Fengyuan Wang, Ankang Yang, Qingyan Zhao, Xi Wang, Yanhong Tang, Teng Wang, Congxin Huang

Pages: 3406-3414 Published online on: 20 August 2019

RAD18 contributes to the migration and invasion of human cervical cancer cells via the interleukin‑1β pathway

Pengrong Lou, Shitao Zou, Zengfu Shang, Chao He, Aidi Gao, Shunyu Hou, Jundong Zhou

Pages: 3415-3423 Published online on: 06 August 2019

HIF‑1α promotes NLRP3 inflammasome activation in bleomycin‑induced acute lung injury

Jun‑Jun Huang, Jie Xia, Li‑Li Huang, Ya‑Chun Li

Pages: 3424-3432 Published online on: 08 August 2019

Neuroprotective role of icariin in experimental spinal cord injury via its antioxidant, anti‑neuroinflammatory and anti‑apoptotic properties

Guizhi Jia, Yuqiang Zhang, Weihong Li, Hongliang Dai

Pages: 3433-3439 Published online on: 30 July 2019

MicroRNA‑330 is downregulated in retinoblastoma and suppresses cell viability and invasion by directly targeting ROCK1

Ling Wang, Lina Wang, Lin Li, Hong Zhang, Xueman Lyu

Pages: 3440-3447 Published online on: 01 August 2019

Ameliorating effect of Citrus aurantium extracts and nobiletin on β‑amyloid (1‑42)‑induced memory impairment in mice

Hae Jin Lee, Sung‑Kwon Lee, Dong‑Ryung Lee, Bong‑Keun Choi, Bao Le, Seung Hwan Yang

Pages: 3448-3455 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Circular RNAs: A novel target among non‑coding RNAs with potential roles in malignant tumors (Review)

Weisong Zhao, Man Dong, Jinru Pan, Yajie Wang, Jingyi Zhou, Jianjun Ma, Shaoyang Liu

Pages: 3463-3474 Published online on: 02 September 2019
Open Access

Upregulation of MAPK10, TUBB2B and RASL11B may contribute to the development of neuroblastoma

Jiangtao Liu, Yulin Li

Pages: 3475-3486 Published online on: 20 August 2019
Open Access

Rsf‑1 regulates malignant melanoma cell viability and chemoresistance via NF‑κB/Bcl‑2 signaling

Jiani He, Lin Fu, Qingchang Li

Pages: 3487-3498 Published online on: 23 August 2019
Open Access

Silencing of MALAT1 inhibits migration and invasion by sponging miR‑1‑3p in prostate cancer cells

Xiaofan Dai, Zuowen Liang, Lingyun Liu, Kaimin Guo, Shengqi Xu, Hongliang Wang

Pages: 3499-3508 Published online on: 22 August 2019
Open Access

Overexpressed circPVT1 in oral squamous cell carcinoma promotes proliferation by serving as a miRNA sponge

Tianpeng He, Xin Li, Dongmei Xie, Lili Tian

Pages: 3509-3518 Published online on: 26 August 2019
Open Access

MicroRNA‑608 sensitizes non‑small cell lung cancer cells to cisplatin by targeting TEAD2

Yanli Wang, Fengcai Li, Dandan Ma, Yuhua Gao, Runpu Li, Yingjie Gao

Pages: 3519-3526 Published online on: 26 August 2019
Open Access

Overexpression of microRNA‑155 alleviates palmitate‑induced vascular endothelial cell injury in human umbilical vein endothelial cells by negatively regulating the Wnt signaling pathway

Yanping Zhao, Wenquan Rao, Yanna Wan, Xinglong Yang, Guorong Wang, Jun Deng, Min Dai, Qiang Liu

Pages: 3527-3534 Published online on: 27 August 2019
Open Access

Crosstalk between microRNAs, the putative target genes and the lncRNA network in metabolic diseases

Taís Silveira Assmann, Fermín I. Milagro, José Alfredo Martínez

Pages: 3543-3554 Published online on: 21 August 2019
Open Access

Strontium‑containing α‑calcium sulfate hemihydrate promotes bone repair via the TGF‑β/Smad signaling pathway

Zhi Liu, Zewei Yu, Hong Chang, Yu Wang, Haibo Xiang, Xianrong Zhang, Bin Yu

Pages: 3555-3564 Published online on: 20 August 2019
Open Access

Expression and function of Toll‑like receptors in peripheral blood mononuclear cells in patients with ankylosing spondylitis

Jun Zhang, Rongming Xu, Lei Wu, Jihong Jiang

Pages: 3565-3572 Published online on: 02 September 2019

Microtubule‑severing protein Katanin p60 ATPase‑containing subunit A‑like 1 is involved in pole‑based spindle organization during mouse oocyte meiosis

Lei‑Lei Gao, Fei Xu, Zhen Jin, Xiao‑Yan Ying, Jin‑Wei Liu

Pages: 3573-3582 Published online on: 22 August 2019
Open Access

Clofarabine‑phytochemical combination exposures in CML cells inhibit DNA methylation machinery, upregulate tumor suppressor genes and promote caspase‑dependent apoptosis

Agnieszka Kaufman‑Szymczyk, Katarzyna Majda, Agata Szuławska‑Mroczek, Krystyna Fabianowska‑Majewska, Katarzyna Lubecka

Pages: 3597-3608 Published online on: 27 August 2019
Open Access

DNA‑PKcs PARylation regulates DNA‑PK kinase activity in the DNA damage response

Yang Han, Feng Jin, Ying Xie, Yike Liu, Sai Hu, Xiao‑Dan Liu, Hua Guan, Yongqing Gu, Teng Ma, Ping‑Kun Zhou

Pages: 3609-3616 Published online on: 02 September 2019
Open Access

MicroRNA‑155 inhibits the proliferation of CD8+ T cells via upregulating regulatory T cells in vitiligo

Mingfen Lv, Zhengjun Li, Jingjing Liu, Fan Lin, Qianwen Zhang, Zhiming Li, Yi Wang, Keyu Wang, Yunsheng Xu

Pages: 3617-3624 Published online on: 23 August 2019
Open Access

Synergistic effect of STAT3‑targeted small interfering RNA and AZD0530 against glioblastoma in vitro and in vivo

Qingjun Liu, Leibo Wang, David Li, Jingxia Zhao, Shen Chen, Jialin Li

Pages: 3625-3632 Published online on: 21 August 2019
Open Access

MicroRNA‑212 facilitates the motility and invasiveness of esophageal squamous carcinoma cells

Zhi Chen, Yuzhen Liu, Bo Qi, Chengwei Gu, Xiufeng Wei, Ling Guo, Wenjian Yao, Baosheng Zhao

Pages: 3633-3641 Published online on: 03 September 2019
Open Access

CFHR1 is a potentially downregulated gene in lung adenocarcinoma

Geting Wu, Yuanliang Yan, Xiang Wang, Xinxin Ren, Xi Chen, Shuangshuang Zeng, Jie Wei, Long Qian, Xue Yang, Chunlin Ou, Wei Lin, Zhicheng Gong, Jianhua Zhou, Zhijie Xu

Pages: 3642-3648 Published online on: 03 September 2019
Open Access

Integrative genomics analysis of hub genes and their relationship with prognosis and signaling pathways in esophageal squamous cell carcinoma

Fang‑Fang Chen, Shi‑Rong Zhang, Hao Peng, Yun‑Zhao Chen, Xiao‑Bin Cui

Pages: 3649-3660 Published online on: 23 August 2019
Open Access

CENPO expression regulates gastric cancer cell proliferation and is associated with poor patient prognosis

Yi Cao, Jianbo Xiong, Zhengrong Li, Guoyang Zhang, Yi Tu, Lizhen Wang, Zhigang Jie

Pages: 3661-3670 Published online on: 29 August 2019
Open Access

Filamin A regulates EGFR/ERK/Akt signaling and affects colorectal cancer cell growth and migration

Kun Wang, Tie‑Nian Zhu, Rui‑Jing Zhao

Pages: 3671-3678 Published online on: 27 August 2019
Open Access

Screening of key genes associated with R‑CHOP immunochemotherapy and construction of a prognostic risk model in diffuse large B‑cell lymphoma

Ran Liu, Zhi Chen, Shujun Wang, Gang Zhao, Yan Gu, Qi Han, Baoan Chen

Pages: 3679-3690 Published online on: 29 August 2019
Open Access

Methylophiopogonanone B of Radix Ophiopogonis protects cells from H2O2‑induced apoptosis through the NADPH oxidase pathway in HUVECs

Liling Wang, Yifeng Zhou, Yuchuan Qin, Yanbin Wang, Bentong Liu, Ru Fang, Minge Bai

Pages: 3691-3700 Published online on: 29 August 2019
Open Access

Discovery of potent telomerase activators: Unfolding new therapeutic and anti-aging perspectives

Dimitris Tsoukalas, Persefoni Fragkiadaki, Anca Oana Docea, Athanasios K. Alegakis, Evangelia Sarandi, Maria Thanasoula, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, Mayya Petrovna Razgonova, Daniela Calina

Pages: 3701-3708 Published online on: 23 August 2019
Open Access

Piperine ameliorates the severity of fibrosis via inhibition of TGF‑β/SMAD signaling in a mouse model of chronic pancreatitis

Ji‑Won Choi, Sung‑Kon Lee, Myoung‑Jin Kim, Dong‑Gu Kim, Joon‑Yeon Shin, Ziqi Zhou, Il‑Joo Jo, Ho‑Joon Song, Gi‑Sang Bae, Sung‑Joo Park

Pages: 3709-3718 Published online on: 02 September 2019
Open Access

Accumulation of advanced glycation end products potentiate human retinal capillary endothelial cells mediated diabetic retinopathy

Dan Tao, Ninghua Ni, Tiesong Zhang, Chao Li, Qing Sun, Ling Wang, Yan Mei

Pages: 3719-3727 Published online on: 20 August 2019
Open Access

Sam68 mediates high glucose‑induced podocyte apoptosis through modulation of Bax/Bcl‑2

Yuyu Chen, Li Zhang, Shuangxin Liu, Binfeng Yao, Hong Zhang, Shun Liang, Jianchao Ma, Xinling Liang, Wei Shi

Pages: 3728-3734 Published online on: 21 August 2019
Open Access

Silencing Smad4 attenuates sensitivity of colorectal cancer cells to cetuximab by promoting epithelial‑mesenchymal transition

Zhenlv Lin, Lin Zhang, Junfeng Zhou, Jiantao Zheng

Pages: 3735-3745 Published online on: 21 August 2019
Open Access

miR‑488 negatively regulates osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells induced by psoralen by targeting Runx2

Yongquan Huang, Qiuke Hou, Haitao Su, Dongfeng Chen, Yiwen Luo, Tao Jiang

Pages: 3746-3754 Published online on: 23 August 2019

MicroRNA‑301a‑3p overexpression promotes cell invasion and proliferation by targeting runt‑related transcription factor 3 in prostate cancer

Li Fan, Yao Wang, Wei Huo, Wei‑Hua Wang

Pages: 3755-3763 Published online on: 05 September 2019
Open Access

Proteinase‑activated receptor 2 deficiency is a protective factor against cardiomyocyte apoptosis during myocardial ischemia/reperfusion injury

Min Wang, Yiwen Ma, Tiantian Zhang, Lin Gao, Shan Zhang, Qizhi Chen

Pages: 3764-3772 Published online on: 26 August 2019
Open Access

Expression of TIGIT/CD155 and correlations with clinical pathological features in human hepatocellular carcinoma

Xiangguo Duan, Juanxi Liu, Jianjian Cui, Bin Ma, Qiunan Zhou, Xiaojuan Yang, Zhenhui Lu, Yong Du, Chunxia Su

Pages: 3773-3781 Published online on: 02 September 2019
Open Access

lncRNA ROR promotes the progression of renal cell carcinoma through the miR‑206/VEGF axis

Jianguo Shi, Datian Zhang, Zhenhai Zhong, Wen Zhang

Pages: 3782-3792 Published online on: 02 September 2019
Open Access

Overexpression of PTEN may increase the effect of pemetrexed on A549 cells via inhibition of the PI3K/AKT/mTOR pathway and carbohydrate metabolism

Bo Li, Junkai Zhang, Ya Su, Yiling Hou, Zhenguo Wang, Lin Zhao, Shengkai Sun, Hao Fu

Pages: 3793-3801 Published online on: 26 August 2019
Open Access

Glycylglycine plays critical roles in the proliferation of spermatogonial stem cells

Bo Xu, Xiang Wei, Minjian Chen, Kaipeng Xie, Yuqing Zhang, Zhenyao Huang, Tianyu Dong, Weiyue Hu, Kun Zhou, Xiumei Han, Xin Wu, Yankai Xia

Pages: 3802-3810 Published online on: 23 August 2019
Open Access

COX‑2 promotes epithelial‑mesenchymal transition and migration in osteosarcoma MG‑63 cells via PI3K/AKT/NF‑κB signaling

Xueliang Zhang, Peng Qu, Hui Zhao, Tong Zhao, Nong Cao

Pages: 3811-3819 Published online on: 21 August 2019
Open Access

hNTCP‑expressing primary pig hepatocytes are a valuable tool for investigating hepatitis B virus infection and antiviral drugs

Ming Zhou, Bo Qin, Xue‑Song Deng, Xiao‑Li Zeng, Ying Lu, Zi‑Gang Huang, Chun‑Chen Wu, Li‑Sha Mou

Pages: 3820-3828 Published online on: 29 August 2019
Open Access

p27kip1 haploinsufficiency preserves myocardial function in the early stages of myocardial infarction via Atg5‑mediated autophagy flux restoration

Ningtian Zhou, Qiong Huang, Weili Cheng, Yingbin Ge, Dianfu Li, Junhong Wang

Pages: 3840-3848 Published online on: 02 September 2019
Open Access

Upregulation of lncRNA RMRP promotes the activation of cardiac fibroblasts by regulating miR‑613

Shuang‑Yin Zhang, Sheng‑Hui Huang, Shi‑Xiong Gao, Ying‑Bin Wang, Ping Jin, Feng‑Jiao Lu

Pages: 3849-3857 Published online on: 02 September 2019
Open Access

Identification of key miRNA‑mRNA pairs in septic mice by bioinformatics analysis

Jianxin Chen, Min Lin, Sen Zhang

Pages: 3858-3866 Published online on: 20 August 2019
Open Access

lncRNA‑NR024118 overexpression reverses LPS‑induced inflammatory injury and apoptosis via NF‑κB/Nrf2 signaling in ATDC5 chondrocytes

Xiaoliang Mei, Jian Tong, Wei Zhu, Yongliang Zhu

Pages: 3867-3873 Published online on: 02 September 2019

MicroRNA‑373 exerts anti‑tumor functions in human liver cancer by targeting Rab22a

Ying Ye, Lijun Zhang, Yanan Song, Juhua Zhuang, Guoyu Wang, Jing Ni, Suiliang Zhang, Wei Xia

Pages: 3874-3882 Published online on: 21 August 2019

Hydroxychloroquine reverses the drug resistance of leukemic K562/ADM cells by inhibiting autophagy

Feifei Wang, Zhewen Zhang, Wing Ting Leung, Jing Chen, Juan Yi, Chunmei Ying, Minmin Yuan, Mingyan Wang, Na Zhang, Xuemin Qiu, Ling Wang, Hulai Wei

Pages: 3883-3892 Published online on: 27 August 2019

Silencing of CD86 in dendritic cells by small interfering RNA regulates cytokine production in T cells from patients with allergic rhinitis in vitro

Rong Sun, Yang Yang, Zheng Gu, Xinye Tang, Cheng Zhang, Wei Kou, Ping Wei

Pages: 3893-3900 Published online on: 02 September 2019

miR‑519d‑3p promotes TGFβ/Smad mediated postoperative epidural scar formation via suppression of BAMBI

Longbiao Yang, Qingyuan Gao, Feng Lv, Min Guo, Dong Zhao

Pages: 3901-3909 Published online on: 30 August 2019

Yeast extract inhibits the proliferation of renal cell carcinoma cells via regulation of iron metabolism

Daeun Moon, Jinu Kim, Sang‑Pil Yoon

Pages: 3933-3941 Published online on: 20 August 2019

Intracarotid cold saline infusion contributes to neuroprotection in MCAO‑induced ischemic stroke in rats via serum and glucocorticoid‑regulated kinase 1

Dazhi Wang, Zhi Huang, Lei Li, Yingnan Yuan, Lei Xiang, Xiaowen Wu, Caifang Ni, Wenfeng Yu

Pages: 3942-3950 Published online on: 21 August 2019

Polygonatum sibiricum polysaccharide alleviates inflammatory cytokines and promotes glucose uptake in high‑glucose‑ and high‑insulin‑induced 3T3‑L1 adipocytes by promoting Nrf2 expression

Jialuo Cai, Yilin Zhu, Yajie Zuo, Qiaozhen Tong, Zhiguo Zhang, Lei Yang, Xiaoping Li, Gangqiang Yi

Pages: 3951-3958 Published online on: 29 August 2019

miR‑497 inhibits the proliferation and migration of A549 non‑small‑cell lung cancer cells by targeting FGFR1

Qibin Huang, Hongtao Li, Xiaofeng Dai, Di Zhao, Bingfeng Guan, Wen Xia

Pages: 3959-3967 Published online on: 23 August 2019
Open Access

[Corrigendum] Microarray analysis of the molecular mechanisms associated with age and body mass index in human meniscal injury

Peiyan Huang, Jun Gu, Junguo Wu, Lei Geng, Yang Hong, Siqun Wang, Minghai Wang

Pages: 3968-3968 Published online on: 30 August 2019
Journal Cover

October 2019
Volume 20 Issue 4

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image