Journal Articles

Intratumoral injection of cisplatin in various concentrations of ethanol for cisplatin‑resistant lung tumors

Qi Niu, Wei Wang, Qian Li, Yong Li, Douglas M. Ruden, Fenghua Wang

Pages: 491-496 Published online on: 14 April 2014
Open Access

Successful treatment of rectal cancer with perineal invasion: Three case reports

Tomohiro Kitahara, Mamoru Uemura, Naotsugu Haraguchi, Junichi Nishimura, Tatsushi Shingai, Taishi Hata, Ichiro Takemasa, Tsunekazu Mizushima, Yuichiro Doki, Masaki Mori, Hirofumi Yamamoto

Pages: 497-500 Published online on: 17 April 2014

Association between vascular endothelial growth factor gene polymorphisms and bladder cancer risk

Yanfeng Yang, Xuepei Zhang, Dongkui Song, Jinxing Wei

Pages: 501-505 Published online on: 19 May 2014

Association of serum hemoglobin A1c, C‑peptide and insulin‑like growth factor‑1 levels with the occurrence and development of lung cancer

Meiyun Zhang, Xiaofeng Li, Xinyi Zhang, Yongyan Yang, Zhiqing Feng, Xiaoyan Liu

Pages: 506-508 Published online on: 08 May 2014

Prognostic significance of the co‑overexpression of fibroblast growth factor receptors 1, 2 and 4 in gastric cancer

Hideaki Murase, Mikito Inokuchi, Yoko Takagi, Keiji Kato, Kazuyuki Kojima, Kenichi Sugihara

Pages: 509-517 Published online on: 15 May 2014

Comparison of outcomes between squamous cell carcinoma and adenocarcinoma in patients with surgically treated stage I‑II cervical cancer

Makoto Yamauchi, Takeshi Fukuda, Takuma Wada, Masaru Kawanishi, Kenji Imai, Yasunori Hashiguchi, Tomoyuki Ichimura, Tomoyo Yasui, Toshiyuki Sumi

Pages: 518-524 Published online on: 15 May 2014

Correlation between positron emission tomography findings and glucose transporter 1, 3 and L‑type amino acid transporter 1 mRNA expression in primary central nervous system lymphomas

Yoshinobu Takahashi, Toshiaki Akahane, Daisuke Yamamoto, Hideo Nakamura, Hiroki Sawa, Kazumi Nitta, Wataru Ide, Ikuo Hashimoto, Hajime Kamada

Pages: 525-529 Published online on: 05 May 2014

Laparoscopic radical gastrectomy versus traditional open surgery in elderly patients with gastric cancer: Benefits and complications

Hongtao Li, Xiaopeng Han, Lin Su, Wankun Zhu, Wei Xu, Kun Li, Qingchuan Zhao, Hua Yang, Hongbin Liu

Pages: 530-534 Published online on: 28 April 2014

Misjudgement of gefitinib efficacy in patients with central non-small‑cell lung cancer due to obstructive atelectasis caused by stereotactic radiotherapy

Xueqin Yang, Yanli Xiong, Huan Huang, Bo Peng, Zejun Zhou, Mingfang Xu, Yi Yang, Dong Wang

Pages: 535-538 Published online on: 30 April 2014

Overexpression of G protein‑coupled receptor 87 correlates with poorer tumor differentiation and higher tumor proliferation in non‑small‑cell lung cancer

Kazuhito Nii, Yoshimasa Tokunaga, Dage Liu, Xia Zhang, Jun Nakano, Shinya Ishikawa, Yoshiyuki Kakehi, Reiji Haba, Hiroyasu Yokomise

Pages: 539-544 Published online on: 15 May 2014

Cyclin D1 expression in Bowen's disease and cutaneous squamous cell carcinoma

Yanyun Shen, Jinhua Xu, Jin Jin, Hui Tang, Jun Liang

Pages: 545-548 Published online on: 01 April 2014

Association of XRCC1 and XRCC3 gene haplotypes with the development of radiation‑induced fibrosis in patients with nasopharyngeal carcinoma

Isabella Wai Yin Cheuk, Shea Ping Yip, Dora Lai Wan Kwong, Vincent Wing Cheung Wu

Pages: 553-558 Published online on: 14 April 2014

Comparison of serum human epididymis protein 4 and carbohydrate antigen 125 as markers in ovarian cancer: A meta‑analysis

Shuai Zhen, Li‑Hong Bian, Li‑Li Chang, Xin Gao

Pages: 559-566 Published online on: 16 April 2014

Factors affecting long‑term survival in elderly patients undergoing radiotherapy for esophageal carcinoma

Xiaoxu Lu, Hui Wu, Jianhua Wang, Yongshun Chen, Jing Xu

Pages: 571-574 Published online on: 30 April 2014

Prognostic role of substaging in T1G3 transitional cell carcinoma of the urinary bladder

Vincenzo De Marco, Maria Angela Cerruto, Carolina D'Elia, Matteo Brunelli, Oscar Otte, Anila Minja, Claudio Luchini, Giovanni Novella, Stefano Cavalleri, Guido Martignoni, Walter Artibani

Pages: 575-580 Published online on: 08 May 2014

Free‑B‑Ring flavonoids as potential lead compounds for colon cancer therapy

Ahmed Ibrahim, Mohamed Sobeh, Aya Ismail, Ahmed Alaa, Hussein Sheashaa, Mohamed Sobh, Farid Badria

Pages: 581-585 Published online on: 16 April 2014

Phase I trial of M2ES, a novel polyethylene glycosylated recombinant human endostatin, plus gemcitabine in advanced pancreatic cancer

Yang Chen, Yiqi Du, Ping Li, Fei Wu, Yan Fu, Zhaoshen Li, Yongzhang Luo

Pages: 586-590 Published online on: 27 March 2014

A retrospective study on combination therapy with ifosfamide, adriamycin and cisplatin for progressive or recurrent uterine sarcoma

Wataru Yamagami, Nobuyuki Susumu, Tomomi Ninomiya, Michiko Kuwahata, Aya Takigawa, Hiroyuki Nomura, Fumio Kataoka, Eiichiro Tominaga, Kouji Banno, Hiroshi Tsuda, Daisuke Aoki

Pages: 591-595 Published online on: 31 March 2014

Alopecia areata as a paraneoplastic syndrome of Hodgkin's lymphoma: A case report

Jun Gong, Stephen W. Lim

Pages: 596-598 Published online on: 09 April 2014

Evaluation of endoscopic cytological diagnosis of unresectable pancreatic cancer prior to and after the introduction of endoscopic ultrasound‑guided fine-needle aspiration

Tomoyuki Ushijima, Yoshinobu Okabe, Yusuke Ishida, Gen Sugiyama, Yu Sasaki, Kei Kuraoka, Makiko Yasumoto, Tomoki Taira, Yoshiki Naito, Masamichi Nakayama, Osamu Tsuruta, Michio Sata

Pages: 599-603 Published online on: 14 April 2014

Efficacy of tyrosine kinase inhibitors in non‑small‑cell lung cancer patients undergoing dose reduction and those with a low body surface area

Shinya Sato, Koichi Kurishima, Kunihiko Miyazaki, Takahide Kodama, Hiroichi Ishikawa, Katsunori Kagohashi, Tomohiro Tamura, Shinsuke Homma, Hiroaki Satoh, Nobuyuki Hizawa

Pages: 604-608 Published online on: 16 April 2014

Controlling distant metastasis and surgical treatment are crucial for improving clinical outcome in uncommon head and neck malignancies, such as non‑squamous cell carcinoma

Masashi Shiiba, Motoharu Unozawa, Morihiro Higo, Yukinao Kouzu, Atsushi Kasamatsu, Yosuke Sakamoto, Katsunori Ogawara, Katsuhiro Uzawa, Yuichi Takiguchi, Hideki Tanzawa

Pages: 609-617 Published online on: 08 May 2014

Differences in carcinoembryonic antigen levels between colon and rectal cancer

Yunlong Ding, Weibo Xuan, Chunlin Chen, Zhe Chen, Ziyi Yang, Yunfei Zuo, Shuangyi Ren

Pages: 618-622 Published online on: 30 April 2014

Association between mammographic features and clinicopathological characteristics in invasive ductal carcinoma of breast cancer

Shan‑Shan Sun, Bin Zhang, Hong‑Meng Zhao, Xu‑Chen Cao

Pages: 623-629 Published online on: 19 May 2014

GALNT14 genotype, α‑fetoprotein and therapeutic side effects predict post‑chemotherapy survival in patients with advanced hepatocellular carcinoma

Wey‑Ran Lin, Chao‑Wei Hsu, Yi‑Cheng Chen, Ming‑Ling Chang, Kung‑Hao Liang, Ya‑Hui Huang, Chau‑Ting Yeh

Pages: 630-640 Published online on: 15 May 2014
Journal Cover

July-August 2014
Volume 2 Issue 4

Print ISSN: 2049-9450
Online ISSN: 2049-9469

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image