Journal Articles

Current status of molecular‑targeted drugs for endometrial cancer (Review)

Yuya Nogami, Kouji Banno, Iori Kisu, Megumi Yanokura, Kiyoko Umene, Kenta Masuda, Yusuke Kobayashi, Wataru Yamagami, Hiroyuki Nomura, Eiichiro Tominaga, Nobuyuki Susumu, Daisuke Aoki

Pages: 799-804 Published online on: 26 June 2013

Serum iron levels as a new biomarker in chemotherapy with leucovorin and fluorouracil plus oxaliplatin or leucovorin and fluorouracil plus irinotecan, with or without molecularly-targeted drugs

Takumi Ochiai, Kazuhiko Nishimura, Tomoo Watanabe, Masayuki Kitajima, Akinori Nakatani, Takashi Inou, Hideki Shibata, Tsuyoshi Sato, Kenji Kishine, Shougo Seo, Satoshi Okubo, Shunji Futagawa, Satomi Mashiko, Isao Nagaoka

Pages: 805-810 Published online on: 30 May 2013

Heavy alcohol intake is a risk factor for esophageal squamous cell carcinoma among middle-aged men: A case-control and simulation study

Naoko Kumagai, Toshifumi Wakai, Kohei Akazawa, Yiwei Ling, Shijie Wang, Baoen Shan, Yoshiyasu Okuhara, Yutaka Hatakeyama, Hiromi Kataoka

Pages: 811-816 Published online on: 04 July 2013

Brain metastasis from papillary thyroid carcinomas

Kyoji Tsuda, Hideo Tsurushima, Shingo Takano, Koji Tsuboi, Akira Matsumura

Pages: 817-819 Published online on: 26 June 2013

The effects of chemotherapy on primary small bowel cancer: A retrospective multicenter observational study in Japan

Tsunekazu Mizushima, Hiroshi Tamagawa, Hideyuki Mishima, Kimimasa Ikeda, Shigeo Fujita, Hiroki Akamatsu, Masakazu Ikenaga, Tadashi Onishi, Mutsumi Fukunaga, Takayuki Fukuzaki, Junichi Hasegawa, Ichiro Takemasa, Masataka Ikeda, Hirofumi Yamamoto, Mitsugu Sekimoto, Riichiro Nezu, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Pages: 820-824 Published online on: 22 July 2013

Lipogenic gene expression profile in patients with gastric cancer

Kazuhito Miyachi, Youki Sawada, Yosuke Shida, Akira Sugawara, Hisashi Hisatomi

Pages: 825-827 Published online on: 17 July 2013

Erlotinib for elderly patients with non‑small‑cell lung cancer: Subset analysis from a population‑based observational study by the Ibaraki Thoracic Integrative (POSITIVE) Research Group

Koichi Kurishima, Hiroaki Satoh, Takayuki Kaburagi, Yoshihiro Nishimura, Yoko Shinohara, Masaharu Inagaki, Takeo Endo, Takefumi Saito, Kenji Hayashihara, Nobuyuki Hizawa, Hiroyuki Nakamura, Takeshi Nawa, Katsunori Kagohashi, Koji Kishi, Hiroichi Ishikawa, Hideo Ichimura, Toshio Hashimoto, Yukio Sato, Mitsuaki Sakai, Koichi Kamiyama, Takeshi Matsumura, Koji Unoura, Toshihiko Fukuoka, Keiko Uchiumi, Akihiro Nomura, Kinya Furukawa

Pages: 828-832 Published online on: 23 July 2013

Diagnostic challenges in minimal deviation adenocarcinoma of the uterine cervix: A report of two cases and review of the literature

Feifei Guo, Yali Hu, Xiaofeng Xu, Rong Li, Tong Ru, Jingmei Wang, Huaijun Zhou

Pages: 833-838 Published online on: 08 July 2013

Survivin, Ki‑67 and tumor grade as predictors of response to docetaxel‑based neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer

Qi Lin, Yang Liu, Huiyu Chen, Yi Liu, Qiang Tang, Jing Liu, Hao Chen

Pages: 839-844 Published online on: 18 June 2013

Overexpression of heparan sulfate 6‑O‑sulfotransferase‑2 in colorectal cancer

Shigeru Hatabe, Hideharu Kimura, Tokuzo Arao, Hiroaki Kato, Hidetoshi Hayashi, Tomoyuki Nagai, Kazuko Matsumoto, Marco De Velasco, Yoshihiko Fujita, Go Yamanouchi, Masao Fukushima, Yasuhide Yamada, Akihiko Ito, Kiyotaka Okuno, Kazuto Nishio

Pages: 845-850 Published online on: 23 July 2013

Acute cerebral arterial embolism following pemetrexed and carboplatin treatment in non‑small‑cell lung cancer: A case report

Masayuki Takeda, Takehiko Kobayashi, Satoshi Marumo, Yoshihiko Koshimo, Takashi Teranishi, Yuichi Higami, Motokazu Kato

Pages: 851-852 Published online on: 15 July 2013

Expression of the breast cancer resistance protein and 5‑fluorouracil resistance in clinical breast cancer tissue specimens

Min Wang, Xianming Wang, Jianhui Yuan, Liangfeng Guo

Pages: 853-857 Published online on: 04 July 2013

Narrow‑band UVB radiation promotes dendrite formation by activating Rac1 in B16 melanoma cells

Wu‑Qing Wang, Jin‑Feng Wu, Xiao‑Qing Xiao, Qin Xiao, Jing Wang, Fu‑Guo Zuo

Pages: 858-862 Published online on: 11 July 2013

Clinical characteristics and prognostic significance of 92 cases of patients with primary mixed‑histology lung cancer

Pengbo Deng, Chengping Hu, Lihua Zhou, Yuanyuan Li, Li Huang

Pages: 863-868 Published online on: 14 June 2013

Hepatic arterial infusion chemotherapy with gemcitabine and 5‑fluorouracil or oral S‑1 improves the prognosis of patients with postoperative liver metastases from pancreatic cancer

Hidehiro Tajima, Hirohisa Kitagawa, Tomoya Tsukada, Koichi Okamoto, Shin‑Ichi Nakanuma, Seisho Sakai, Isamu Makino, Hiroyuki Furukawa, Hironori Hayashi, Katsunobu Oyama, Masafumi Inokuchi, Hisatoshi Nakagawara, Tomoharu Miyashita, Hiroshi Itoh, Hideto Fujita, Hiroyuki Takamura, Itasu Ninomiya, Sachio Fushida, Takashi Fujimura, Tetsuo Ohta, Wataru Koda, Tetsuya Minami, Yasuji Ryu, Junichiro Sanada, Toshifumi Gabata, Osamu Matsui, Yoshimichi Sai

Pages: 869-874 Published online on: 23 July 2013

Association between carcinoembryonic antigen, carbohydrate antigen 19‑9 and body mass index in colorectal cancer patients

Wei Chen, Qin Liu, Shu-Yun Tan, Yan‑Hui Jiang

Pages: 879-886 Published online on: 23 July 2013

Exploratory study on the correlation between 14 lung cancer-related gene expression and specific clinical characteristics of NSCLC patients

Yi Han, Guo Li, Chongyu Su, Hua Ren, Xiangyang Chu, Qiuyue Zhao, Yanjun Zhu, Zitong Wang, Bin Hu, Guangyu An, Jingbo Kang, Wei Wang, Daping Yu, Xiaoyun Song, Ning Xiao, Yunsong Li, Xia Li, Huiyi Yang, Gang Yu, Zhidong Liu

Pages: 887-893 Published online on: 23 July 2013

Serum thymidine kinase 1 levels predict cancer‑free survival following neoadjuvant, surgical and adjuvant treatment of patients with locally advanced breast cancer

Feiyu Chen, Lili Tang, Ting Xia, Ellen He, Guozhu Hu, Yuan Li, Ming Zhang, Ji Zhou, Staffan Eriksson, Sven Skog

Pages: 894-902 Published online on: 19 July 2013

Cutaneous angiosarcoma of the buttock complicated by severe thrombocytopenia: A case report

Kaoru Nagao, Kayo Suzuki, Taketoshi Yasuda, Takeshi Hori, Jun Hachinoda, Masahiko Kanamori, Tomoatsu Kimura

Pages: 903-907 Published online on: 02 July 2013

Clinical characteristics of acute promyelocytic leukemia manifesting as early death

Bai He, Shaoyan Hu, Guoqiang Qiu, Weiying Gu

Pages: 908-910 Published online on: 23 July 2013

Significance of clinical factors as prognostic indicators for patients with peripheral T‑cell non‑Hodgkin lymphoma: A retrospective analysis of 252 cases

Wanzhuo Xie, Keyue Hu, Fan Xu, De Zhou, Weijia Huang, Jingsong He, Jimin Shi, Yi Luo, Jie Zhang, Maofang Lin, Xiujin Ye, Zhen Cai, He Huang

Pages: 911-917 Published online on: 12 July 2013

Efficacy of gemcitabine and cetuximab combination treatment in head and neck squamous cell carcinoma

Shinichiro Maseki, Kei Ijichi, Hayao Nakanishi, Yasuhisa Hasegawa, Tetsuya Ogawa, Shingo Murakami

Pages: 918-924 Published online on: 24 July 2013

Early efficacy of stereotactic body radiation therapy combined with adoptive immunotherapy for advanced malignancies

Yi-Shan Wang, Guiqing Yang, Yuan-Yuan Wang, Jia-Lin Yang, Ke Yang

Pages: 925-929 Published online on: 23 July 2013
Journal Cover

September-October 2013
Volume 1 Issue 5

Print ISSN: 2049-9450
Online ISSN: 2049-9469

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image