Journal Articles

Roles of STAT3 in leukemia (Review)

Yin Shi, Zhen Zhang, Xintao Qu, Xiaoxiao Zhu, Lin Zhao, Ran Wei, Qiang Guo, Linlin Sun, Xunqiang Yin, Yunhong Zhang, Xia Li

Pages: 7-20 Published online on: 30 April 2018
Open Access

Long non-coding RNA HOXD-AS1 promotes tumor progression and predicts poor prognosis in colorectal cancer

Xiang Li, Xinhan Zhao, Binhui Yang, Yuqing Li, Tao Liu, Linyuan Pang, Zhigang Fan, Wu Ma, Zhongqiu Liu, Zeng Li

Pages: 21-32 Published online on: 09 May 2018
Open Access

Survivin knockdown induces senescence in TTF‑1-expressing, KRAS-mutant lung adenocarcinomas

Toshiyuki Sumi, Sachie Hirai, Miki Yamaguchi, Yusuke Tanaka, Makoto Tada, Gen Yamada, Tadashi Hasegawa, Yohei Miyagi, Toshiro Niki, Atsushi Watanabe, Hiroki Takahashi, Yuji Sakuma

Pages: 33-46 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Oct4 suppresses IR‑induced premature senescence in breast cancer cells through STAT3- and NF‑κB-mediated IL‑24 production

Jeong-Yub Kim, Jeong-Chul Kim, Ji-Yun Lee, Myung-Jin Park

Pages: 47-58 Published online on: 02 May 2018
Open Access

MORC2, a novel oncogene, is upregulated in liver cancer and contributes to proliferation, metastasis and chemoresistance

Zhihong Pan, Qianshan Ding, Qian Guo, Yong Guo, Lianlian Wu, Lu Wu, Meng Tang, Honggang Yu, Fuxiang Zhou

Pages: 59-72 Published online on: 27 March 2018
Open Access

Upregulation of HOXA1 promotes tumorigenesis and development of non‑small cell lung cancer: A comprehensive investigation based on reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction and bioinformatics analysis

Yu Zhang, Xiao-Jiao Li, Rong-Quan He, Xiao Wang, Tong-Tong Zhang, Yuan Qin, Rui Zhang, Yun Deng, Han-Lin Wang, Dian-Zhong Luo, Gang Chen

Pages: 73-86 Published online on: 16 April 2018
Open Access

Differences between carcinoma of the cecum and ascending colon: Evidence based on clinical and embryological data

Xin Xie, Zhangjian Zhou, Yongchun Song, Wei Wang, Chengxue Dang, Hao Zhang

Pages: 87-98 Published online on: 12 April 2018
Open Access

HepaCAM inhibits the malignant behavior of castration-resistant prostate cancer cells by downregulating Notch signaling and PF-3084014 (a γ-secretase inhibitor) partly reverses the resistance of refractory prostate cancer to docetaxel and enzalutamide in vitro

Zhongbo Du, Luo Li, Wei Sun, Xiao Wang, Yao Zhang, Zhixiong Chen, Mengjuan Yuan, Zhen Quan, Nanjing Liu, Yanni Hao, Ting Li, Jinhua Wang, Chunli Luo, Xiaohou Wu

Pages: 99-112 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Antitumoral effect of Ocoxin, a natural compound-containing nutritional supplement, in small cell lung cancer

Elena Díaz-Rodríguez, Eduardo Sanz, Atanasio Pandiella

Pages: 113-123 Published online on: 16 April 2018
Open Access

miR-125a induces apoptosis, metabolism disorder and migrationimpairment in pancreatic cancer cells by targeting Mfn2-related mitochondrial fission

Lichao Pan, Lin Zhou, Weijia Yin, Jia Bai, Rong Liu

Pages: 124-136 Published online on: 26 April 2018
Open Access

Overexpression of PLIN2 is a prognostic marker and attenuates tumor progression in clear cell renal cell carcinoma

Qi Cao, Hailong Ruan, Keshan Wang, Zhengshuai Song, Lin Bao, Tianbo Xu, Haibing Xiao, Cheng Wang, Gong Cheng, Junwei Tong, Xiangui Meng, Di Liu, Hongmei Yang, Ke Chen, Xiaoping Zhang

Pages: 137-147 Published online on: 26 April 2018
Open Access

The upregulation of TMPRSS4, partly ascribed to the downregulation of miR‑125a‑5p, promotes the growth of human lung adenocarcinoma via the NF‑κB signaling pathway

Xiaoxi Fan, Yicheng Liang, Yang Liu, Yunpeng Bai, Chunlu Yang, Shun Xu

Pages: 148-158 Published online on: 07 May 2018

NRP1 knockdown promotes the migration and invasion of human neuroblastoma-derived SK‑N‑AS cells via the activation of β1 integrin expression

Yoshiaki Ishizuka, Tsugumichi Koshinaga, Takayuki Hirano, Eri Nagasaki‑Maeoka, Yosuke Watanabe, Reina Hoshi, Shinsuke Yoshizawa, Kiminobu Sugito, Hiroyuki Kawashima, Shota Uekusa, Noboru Fukuda, Masayoshi Soma, Kyoko Fujiwara

Pages: 159-166 Published online on: 07 May 2018

C-terminal binding protein‑2 mediates cisplatin chemoresistance in esophageal cancer cells via the inhibition of apoptosis

Hui Shi, Yinting Mao, Qianqian Ju, Yingcheng Wu, Wen Bai, Peiwen Wang, Yudong Zhang, Maorong Jiang

Pages: 167-176 Published online on: 12 April 2018

Genistein reduces the activation of AKT and EGFR, and the production of IL6 in cholangiocarcinoma cells involving estrogen and estrogen receptors

Pariyada Tanjak, Apinya Thiantanawat, Piyajit Watcharasit, Jutamaad Satayavivad

Pages: 177-188 Published online on: 24 April 2018

Association between SOX9 and CA9 in glioma, and its effects on chemosensitivity to TMZ

Xiaoshan Xu, Zhen Wang, Nan Liu, Yingduan Cheng, Weilin Jin, Pengxing Zhang, Xin Wang, Hongwei Yang, Hui Liu, Yongsheng Zhang, Yanyang Tu

Pages: 189-202 Published online on: 26 April 2018

Ubiquitin ligase CHIP functions as an oncogene and activates the AKT signaling pathway in prostate cancer

Li Cheng, Jin Zang, Han-Jue Dai, Feng Li, Feng Guo

Pages: 203-214 Published online on: 24 April 2018

Hypoxia-induced autophagy promotes gemcitabine resistance in human bladder cancer cells through hypoxia-inducible factor 1α activation

Xiaoyu Yang, Hubin Yin, Yunzhi Zhang, Xinyuan Li, Hang Tong, Yizhou Zeng, Quan Wang, Weiyang He

Pages: 215-224 Published online on: 24 April 2018

Methyl ferulic acid exerts anti-apoptotic effects on L-02 cells via the ROS-mediated signaling pathway

Li Li, Yujuan Zhong, Zuheng Ma, Chengfang Yang, Hanning Wei, Li Chen, Chen Li, Dan Wu, Ming Zhi Rong, Yongwen Li

Pages: 225-236 Published online on: 26 April 2018

Oncogenic miR-96-5p inhibits apoptosis by targeting the caspase-9 gene in hepatocellular carcinoma

Naoto Iwai, Kohichiroh Yasui, Akira Tomie, Yasuyuki Gen, Kei Terasaki, Tomoko Kitaichi, Tomohiro Soda, Nobuhisa Yamada, Osamu Dohi, Yuya Seko, Atsushi Umemura, Taichiro Nishikawa, Kanji Yamaguchi, Michihisa Moriguchi, Hideyuki Konishi, Yuji Naito, Yoshito Itoh

Pages: 237-245 Published online on: 12 April 2018

Circular RNA circCDK13 suppresses cell proliferation, migration and invasion by modulating the JAK/STAT and PI3K/AKT pathways in liver cancer

Qu Lin, Yun-Biao Ling, Jun-Wei Chen, Chu-Ren Zhou, Jie Chen, Xing Li, Ming-Sheng Huang

Pages: 246-256 Published online on: 12 April 2018

miR‑145 inhibits human non‑small-cell lung cancer growth by dual-targeting RIOK2 and NOB1

Kun Liu, Honglin Chen, Qingsheng You, Qing Ye, Fei Wang, Shuo Wang, Shuanglong Zhang, Kangjun Yu, Weinan Li, Mingming Gu

Pages: 257-265 Published online on: 03 May 2018

Inhibition of CD9 expression reduces the metastatic capacity of human hepatocellular carcinoma cell line MHCC97-H

Qing Lin, Shifang Peng, Yixuan Yang

Pages: 266-274 Published online on: 26 April 2018

Production of an anti-TM4SF5 monoclonal antibody and its application in the detection of TM4SF5 as a possible marker of a poor prognosis in colorectal cancer

Byoung Kwon Park, Jae-Young Park, Te Ha Kim, Dongbum Kim, Guang Wu, Avishekh Gautam, Sony Maharjan, Su In Lee, Younghee Lee, Hyung-Joo Kwon, Kyung Chan Choi

Pages: 275-285 Published online on: 26 April 2018

Role of the overexpression of TRAF4 in predicting the prognosis of intrahepatic cholangiocarcinoma

Qiang Kang, Hao Zou, Lei Zhou, Li-Xin Liu, Jia-Bin Cai, Nan Xie, Wei-Hao Li, Chao Zhang, Wan-Hong Shi, Lian-Min Wang, Wei-Han Zhang, Hong Zhu, Shu-Fen Wang, Xiao-Wen Zhang

Pages: 286-296 Published online on: 26 April 2018

SPAG6 silencing induces apoptosis in the myelodysplastic syndrome cell line SKM‑1 via the PTEN/PI3K/AKT signaling pathway in vitro and in vivo

Jiaxiu Yin, Xinxin Li, Zaili Zhang, Xiaohua Luo, Li Wang, Lin Liu

Pages: 297-306 Published online on: 02 May 2018

12(S)-HETE induces lymph endothelial cell retraction in vitro by upregulation of SOX18

Adryan Fristiohady, Daniela Milovanovic, Sigurd Krieger, Nicole Huttary, Chi Huu Nguyen, Jose Basilio, Walter Jäger, Rainer De Martin, Georg Krupitza

Pages: 307-316 Published online on: 26 April 2018

Increased infiltration of macrophages to radioresistant lung cancer cells contributes to the development of the additional resistance of tumor cells to the cytotoxic effects of NK cells

Mingjing Shen, Yongbing Chen, Lijun Xu, Rongying Zhu, Xiang Xue, Ying Tsai, Peter C. Keng, Soo Ok Lee, Yuhchyau Chen

Pages: 317-328 Published online on: 04 May 2018

MicroRNA-18a inhibits cell growth and induces apoptosis in osteosarcoma by targeting MED27

Jing Ding, Lin Sha, Pinquan Shen, Man Huang, Qixun Cai, Jiyu Li

Pages: 329-338 Published online on: 16 April 2018

Stat3/Oct-4/c-Myc signal circuit for regulating stemness-mediated doxorubicin resistance of triple-negative breast cancer cells and inhibitory effects of WP1066

Cong-Cong Cheng, Li-Hong Shi, Xue-Jian Wang, Shu-Xiao Wang, Xiao-Qing Wan, Shu-Rong Liu, Yi-Fei Wang, Zhong Lu, Li-Hua Wang, Yi Ding

Pages: 339-348 Published online on: 08 May 2018

Inhibition of interleukin 8/C‑X-C chemokine receptor 1,/2 signaling reduces malignant features in human pancreatic cancer cells

Shengling Fu, Xiang Chen, Huey-Jen Lin, Jiayuh Lin

Pages: 349-357 Published online on: 30 April 2018

High C-X-C motif chemokine 5 expression is associated with malignant phenotypes of prostate cancer cells via autocrine and paracrine pathways

Yaling Qi, Wenjie Zhao, Mengsen Li, Mingliang Shao, Jingtao Wang, Hongyu Sui, Haibo Yu, Wenwu Shao, Shiliang Gui, Jing Li, Xiuyue Jia, Dali Jiang, Yue Li, Pengxia Zhang, Shuqiu Wang, Weiqun Wang

Pages: 358-370 Published online on: 30 April 2018

USP18 promotes breast cancer growth by upregulating EGFR and activating the AKT/Skp2 pathway

Yawen Tan, Guanglin Zhou, Xianming Wang, Weicai Chen, Haidong Gao

Pages: 371-383 Published online on: 30 April 2018

Knockdown of SNHG15 suppresses renal cell carcinoma proliferation and EMT by regulating the NF-κB signaling pathway

Yang Du, Chuize Kong, Yuyan Zhu, Meng Yu, Zeliang Li, Jianbin Bi, Zhenhua Li, Xiankui Liu, Zhe Zhang, Xiuyue Yu

Pages: 384-394 Published online on: 04 May 2018

Oncogenic IL7R is downregulated by histone deacetylase inhibitor in esophageal squamous cell carcinoma via modulation of acetylated FOXO1

Myoung Jun Kim, Sung Kyung Choi, Seong Hwi Hong, Jung Woo Eun, Suk Woo Nam, Jeung-Whan Han, Jueng Soo You

Pages: 395-403 Published online on: 02 May 2018

PGC1α promotes cisplatin resistance in human ovarian carcinoma cells through upregulation of mitochondrial biogenesis

Luyan Shen, Boyang Sun, Jiyao Sheng, Sihang Yu, Yanqing Li, Huadan Xu, Jing Su, Liankun Sun

Pages: 404-416 Published online on: 09 May 2018

Genome-wide analysis of lncRNAs in 3'-untranslated regions: CR933609 acts as a decoy to protect the INO80D gene

Chun‑Chi Chang, Ting-Yuan Liu, Ya‑Ting Lee, Yu-Chia Chen, Kun‑Tu Yeh, Chien‑Chin Lee, Ya‑Ling Chen, Pei-Chin Lin, Ya‑Sian Chang, Wen‑Ling Chan, Ta‑Chih Liu, Jan‑Gowth Chang

Pages: 417-433 Published online on: 08 May 2018
Journal Cover

Cover Legend PDF

July-2018
Volume 53 Issue 1

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image