Journal Articles

Methylation modification in gastric cancer and approaches to targeted epigenetic therapy (Review)

Xiao-Qing Zeng, Jian Wang, Shi-Yao Chen

Pages: 1921-1933 Published online on: 03 May 2017
Open Access

Genome-wide DNA methylation sequencing reveals miR-663a is a novel epimutation candidate in CIMP-high endometrial cancer

Megumi Yanokura, Kouji Banno, Masataka Adachi, Daisuke Aoki, Kuniya Abe

Pages: 1934-1946 Published online on: 19 April 2017
Open Access

Autocrine expression of the epidermal growth factor receptor ligand heparin-binding EGF-like growth factor in cervical cancer

Marlies Schrevel, E. Michelle Osse, Frans A. Prins, J. Baptist M.Z. Trimbos, Gert Jan Fleuren, Arko Gorter, Ekaterina S. Jordanova

Pages: 1947-1954 Published online on: 03 May 2017
Open Access

α1-antitrypsin promotes lung adenocarcinoma metastasis through upregulating fibronectin expression

Yan Li, Liyun Miao, Min Yu, Minke Shi, Yongsheng Wang, Jun Yang, Yonglong Xiao, Hourong Cai

Pages: 1955-1964 Published online on: 18 April 2017
Open Access

miR‑196a‑5p modulates gastric cancer stem cell characteristics by targeting Smad4

Yunzhi Pan, Xiong Shu, Lichao Sun, Long Yu, Lixin Sun, Zhihua Yang, Yuliang Ran

Pages: 1965-1976 Published online on: 19 April 2017
Open Access

Downregulated connexin32 promotes EMT through the Wnt/β-catenin pathway by targeting Snail expression in hepatocellular carcinoma

Yan Yang, Na Zhang, Jian Zhu, Xiao-Ting Hong, Hao Liu, Yu-Rong Ou, Fang Su, Rui Wang, Yu-Mei Li, Qiong Wu

Pages: 1977-1988 Published online on: 08 May 2017
Open Access

The role of miR-451 in the switching between proliferation and migration in malignant glioma cells: AMPK signaling, mTOR modulation and Rac1 activation required

Kai Zhao, Leilei Wang, Tao Li, Meng Zhu, Chen Zhang, Lei Chen, Pengfei Zhao, Hua Zhou, Shengping Yu, Xuejun Yang

Pages: 1989-1999 Published online on: 21 April 2017
Open Access

Kallistatin exerts anti-lymphangiogenic effects by inhibiting lymphatic endothelial cell proliferation, migration and tube formation

Caiqi Ma, Haofan Yin, Jun Zhong, Yang Zhang, Chuanghua Luo, Di Che, Zhenzhen Fang, Lei Li, Shuxing Qin, Jieying Liang, Weiwei Qi, Zhonghan Yang, Ti Zhou, Jianxing Ma, Xia Yang, Guoquan Gao

Pages: 2000-2010 Published online on: 20 April 2017
Open Access

Targeting hexokinase 2 inhibition promotes radiosensitization in HPV16 E7-induced cervical cancer and suppresses tumor growth

Yuan Liu, Tracy Murray-Stewart, Robert A. Casero, Ioannis Kagiampakis, Lihua Jin, Jiawen Zhang, Huihui Wang, Qi Che, Huan Tong, Jieqi Ke, Feizhou Jiang, Fangyuan Wang, Xiaoping Wan

Pages: 2011-2023 Published online on: 02 May 2017

Induction of IL-17 production from human peripheral blood CD4+ cells by asbestos exposure

Megumi Maeda, Ying Chen, Suni Lee, Naoko Kumagai-Takei, Kei Yoshitome, Hidenori Matsuzaki, Shoko Yamamoto, Tamayo Hatayama, Miho Ikeda, Yasumitsu Nishimura, Takemi Otsuki

Pages: 2024-2032 Published online on: 09 May 2017

Substrate stiffness affects epithelial-mesenchymal transition of cervical cancer cells through miR-106b and its target protein DAB2

Jinlan Piao, Ke You, Yanli Guo, Youyi Zhang, Zijian Li, Li Geng

Pages: 2033-2042 Published online on: 27 April 2017

FUCA1 is induced by wild-type p53 and expressed at different levels in thyroid cancers depending on p53 status Corrigendum in /10.3892/ijo.2017.4077

Nobuo Tsuchida, Masa-Aki Ikeda, Υoshizumu Ιshino, Michele Grieco, Giancarlo Vecchio

Pages: 2043-2048 Published online on: 20 April 2017

Clinical significance of Akt2 in advanced pancreatic cancer treated with erlotinib

Eri Banno, Yosuke Togashi, Marco A. de Velasco, Takuro Mizukami, Yu Nakamura, Masato Terashima, Kazuko Sakai, Yoshihiko Fujita, Ken Kamata, Masayuki Kitano, Masatoshi Kudo, Kazuto Nishio

Pages: 2049-2058 Published online on: 18 April 2017

Effects of RUNX3 mediated Notch signaling pathway on biological characteristics of colorectal cancer cells

Hang Li, Dan Li, Ning Meng

Pages: 2059-2068 Published online on: 08 May 2017

5-(Furan-2-yl)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3H-1,2-dithiol-3-one oxime (6f), a new synthetic compound, causes human fibrosarcoma HT-1080 cell apoptosis by disrupting tubulin polymerisation and inducing G2/M arrest

Daiying Zuo, Lili Pang, Jiwei Shen, Qi Guan, Zhaoshi Bai, Huijuan Zhang, Yao Li, Guodong Lu, Weige Zhang, Yingliang Wu

Pages: 2069-2078 Published online on: 18 April 2017

Hypermethylation of miRNA-589 promoter leads to upregulation of HDAC5 which promotes malignancy in non-small cell lung cancer

Changhong Liu, Desheng Lv, Mo Li, Xuefei Zhang, Ge Sun, Yu Bai, Dongmin Chang

Pages: 2079-2090 Published online on: 20 April 2017

Gastrin induces multidrug resistance via the degradation of p27Kip1 in the gastric carcinoma cell line SGC7901

Kun Zhuang, Lingxia Zhang, Xin Zhang, Hailing Tang, Jun Zhang, Yuan Yan, Kun Han, Hanqing Guo

Pages: 2091-2100 Published online on: 04 May 2017

miRNA-556-3p promotes human bladder cancer proliferation, migration and invasion by negatively regulating DAB2IP expression

Chen Feng, Ping Sun, Jing Hu, Hua Feng, Mingqiu Li, Guibo Liu, Yanming Pan, Ying Feng, Yongliang Xu, Kejian Feng, Yukuan Feng

Pages: 2101-2112 Published online on: 20 April 2017

Carnosic acid and fisetin combination therapy enhances inhibition of lung cancer through apoptosis induction

Bin Shi, Li-Fang Wang, Wen-Shu Meng, Liang Chen, Zi-Li Meng

Pages: 2123-2135 Published online on: 20 April 2017

Gene silencing of indoleamine 2,3-dioxygenase hinders tumor growth through angiogenesis inhibition

Jinfeng Pan, Keng Yuan, Shanshan Peng, Yanqin Huang, Yujuan Zhang, Yinying Hu, Yuanyuan Feng, Yanmei Shi, Yanling Liu, Hongmei Wang, Nanjin Zhou, Weiping Min

Pages: 2136-2144 Published online on: 25 April 2017

Therapeutic potential of the antidiabetic drug metformin in small bowel adenocarcinoma

Taiga Chiyo, Kiyohito Kato, Hisakazu Iwama, Shintaro Fujihara, Koji Fujita, Tomoko Tadokoro, Kyoko Ohura, Eri Samukawa, Yoshimi Yamana, Nobuya Kobayashi, Tae Matsunaga, Noriko Nishiyama, Maki Ayaki, Tatsuo Yachida, Asahiro Morishita, Hideki Kobara, Hirohito Mori, Tsutomu Masaki

Pages: 2145-2153 Published online on: 20 April 2017

Overexpression of MAGEA2 has a prognostic significance and is a potential therapeutic target for patients with lung cancer

Hideki Ujiie, Tatsuya Kato, Daiyoon Lee, Hsin-Pei Hu, Kosuke Fujino, Mitsuhito Kaji, Kichizo Kaga, Yoshiro Matsui, Kazuhiro Yasufuku

Pages: 2154-2170 Published online on: 05 May 2017

Radiolabeling of VEGF165 with 99mTc to evaluate VEGFR expression in tumor angiogenesis

Filippo Galli, Marco Artico, Samanta Taurone, Isabella Manni, Enrica Bianchi, Giulia Piaggio, Bruce D. Weintraub, Mariusz W. Szkudlinski, Enzo Agostinelli, Rudi A.J.O. Dierckx, Alberto Signore

Pages: 2171-2179 Published online on: 08 May 2017

Antibody to human α-fetoprotein inhibits cell growth of human hepatocellular carcinoma cells by resuscitating the PTEN molecule: in vitro experiments

Kiyoshi Ohkawa, Tadashi Asakura, Yutaka Tsukada, Tomokazu Matsuura

Pages: 2180-2190 Published online on: 03 May 2017

Upregulation of circadian gene ‘hClock’ contribution to metastasis of colorectal cancer

Yaping Wang, Ning Sun, Chao Lu, Yibing Bei, Ruizhe Qian, Luchun Hua

Pages: 2191-2199 Published online on: 08 May 2017

Diverse expression patterns and tumorigenic role of neurotensin signaling components in colorectal cancer cells

Ji Tae Kim, Heidi L. Weiss, B. Mark Evers

Pages: 2200-2206 Published online on: 09 May 2017

Loss of heterozygosity in FANCG, FANCF and BRIP1 from head and neck squamous cell carcinoma of the oral cavity

Christin Türke, Susanne Horn, Carola Petto, Dirk Labudde, Günter Lauer, Gretel Wittenburg

Pages: 2207-2220 Published online on: 24 April 2017

Dual inhibition of IGF1R and ER enhances response to trastuzumab in HER2 positive breast cancer cells

Martina S.J. McDermott, Alexandra Canonici, Laura Ivers, Brigid C. Browne, Stephen F. Madden, Neil A. O'Brien, John Crown, Norma O'Donovan

Pages: 2221-2228 Published online on: 26 April 2017

Emmprin, released as a microvesicle in epithelioid sarcoma, interacts with fibroblasts

Mikiko Aoki, Kaori Koga, Makoto Hamasaki, Nagayasu Egawa, Kazuki Nabeshima

Pages: 2229-2235 Published online on: 08 May 2017
Open Access

[Corrigendum] miR-28-5p promotes the development and progression of ovarian cancer through inhibition of N4BP1

Juan Xu, Nan Jiang, Haijuan Shi, Shanshan Zhao, Shuzhong Yao, Huimin Shen

Pages: 2236-2236 Published online on: 27 April 2017
Journal Cover

Cover Legend PDF

June-2017
Volume 50 Issue 6

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image