Journal Articles

MicroRNAs driving invasion and metastasis in ovarian cancer: Opportunities for translational medicine (Review)

Carlos Palma Flores, Raúl García-Vázquez, Dolores Gallardo Rincón, Erika Ruiz-García, Horacio Astudillo de la Vega, Laurence A. Marchat, Yarely M. Salinas Vera, César López-Camarillo

Pages: 1461-1476 Published online on: 04 April 2017

Inflammatory role of high salt level in tumor microenvironment (Review)

Suneetha Amara, Venkataswarup Tiriveedhi

Pages: 1477-1481 Published online on: 27 March 2017
Open Access

Antitumor agent 25-epi Ritterostatin GN1N induces endoplasmic reticulum stress and autophagy mediated cell death in melanoma cells

Kausar Begam Riaz Ahmed, Ananda Kumar Kanduluru, Li Feng, Philip L. Fuchs, Peng Huang

Pages: 1482-1490 Published online on: 03 April 2017
Open Access

Psoriasin promotes invasion, aggregation and survival of pancreatic cancer cells; association with disease progression

Ying Liu, Carly Bunston, Nicholas Hodson, Jeyna Resaul, Ping-Hui Sun, Shuo Cai, Gang Chen, Yanan Gu, Lucy K. Satherley, David C. Bosanquet, Bilal Al-Sarireh, Xiuyun Tian, Chunyi Hao, Wen G. Jiang, Lin Ye

Pages: 1491-1500 Published online on: 05 April 2017
Open Access

FGF7/FGFR2 signal promotes invasion and migration in human gastric cancer through upregulation of thrombospondin-1

Tingting Huang, Lei Wang, Dian Liu, Piao Li, Huihua Xiong, Liang Zhuang, Li Sun, Xianglin Yuan, Hong Qiu

Pages: 1501-1512 Published online on: 22 March 2017
Open Access

Fibulin-4 promotes osteosarcoma invasion and metastasis by inducing epithelial to mesenchymal transition via the PI3K/Akt/mTOR pathway

Dong Zhang, Songgang Wang, Jie Chen, Haitao Liu, Jinfa Lu, Hua Jiang, Aimin Huang, Yunzhen Chen

Pages: 1513-1530 Published online on: 21 March 2017
Open Access

2-Methoxyestradiol enhances radiosensitivity in radioresistant melanoma MDA-MB-435R cells by regulating glycolysis via HIF-1α/PDK1 axis

Hong Zhao, Huangang Jiang, Zheng Li, Yafei Zhuang, Yinyin Liu, Shuliang Zhou, Youde Xiao, Conghua Xie, Fuxiang Zhou, Yunfeng Zhou

Pages: 1531-1540 Published online on: 22 March 2017
Open Access

Anticarcinogenic effects of water extract of sporoderm-broken spores of Ganoderma lucidum on colorectal cancer in vitro and in vivo

Kun Na, Kang Li, Tingting Sang, Kaikai Wu, Ying Wang, Xingya Wang

Pages: 1541-1554 Published online on: 29 March 2017
Open Access

Overexpression of Srcin1 contributes to the growth and metastasis of colorectal cancer

Mengnan Zhang, Feng Ma, Ruyi Xie, Yao Wu, Meiyan Wu, Pei Zhang, Ying Peng, Jinjun Zhao, Jing Xiong, Aimin Li, Cheng Kequan, Yali Zhang, Side Liu, Jide Wang, Xueqing Chen

Pages: 1555-1566 Published online on: 05 April 2017
Open Access

TGF-β1 induces HMGA1 expression: The role of HMGA1 in thyroid cancer proliferation and invasion

Jing Zhong, Chang Liu, Qing-Hai Zhang, Ling Chen, Ying-Ying Shen, Ya-Jun Chen, Xi Zeng, Xu-Yu Zu, Ren-Xian Cao

Pages: 1567-1578 Published online on: 07 April 2017
Open Access

Routine genetic testing of lung cancer specimens derived from surgery, bronchoscopy and fluid aspiration by next generation sequencing

Gou Yamamoto, Mari Kikuchi, Shiho Kobayashi, Yoshiko Arai, Kenji Fujiyoshi, Tomokazu Wakatsuki, Miho Kakuta, Yuki Yamane, Yoshihito Iijima, Hideaki Mizutani, Yuki Nakajima, Junko Sudo, Hiroyasu Kinoshita, Futoshi Kurimoto, Hirohiko Akiyama, Hidetaka Uramoto, Hiroshi Sakai, Yoshito Akagi, Kiwamu Akagi

Pages: 1579-1589 Published online on: 27 March 2017
Open Access

miR-486 suppresses the development of osteosarcoma by regulating PKC-δ pathway

Ming He, Guangbin Wang, Linlin Jiang, Chuang Qiu, Bin Li, Jiashi Wang, Yonghui Fu

Pages: 1590-1600 Published online on: 22 March 2017
Open Access

SU6668 modulates prostate cancer progression by downregulating MTDH/AKT signaling pathway

Benjiang Qian, Yi Yao, Changming Liu, Jiabing Zhang, Huihong Chen, Huizhang Li

Pages: 1601-1611 Published online on: 22 March 2017
Open Access

Antitumor effects of a dual-specific lentiviral vector carrying the Escherichia coli purine nucleoside phosphorylase gene

Xiaolong Wang, Lei Sun, Xuejun Sun, Junhui Yu, Kai Wang, Yunhua Wu, Qi Gao, Jianbao Zheng

Pages: 1612-1622 Published online on: 04 April 2017
Open Access

The mechanism of epithelial-mesenchymal transition induced by TGF-β1 in neuroblastoma cells

Jing-Bo Shao, Zhi-Mei Gao, Wen-Yan Huang, Zhi-Bao Lu

Pages: 1623-1633 Published online on: 05 April 2017

Opposite effects of tumor protein D (TPD) 52 and TPD54 on oral squamous cell carcinoma cells

Kosuke Kato, Yoshiki Mukudai, Hiromi Motohashi, Chihiro Ito, Shinnosuke Kamoshida, Toshikazu Shimane, Seiji Kondo, Tatsuo Shirota

Pages: 1634-1646 Published online on: 23 March 2017

Clinical implication of Frizzled 2 expression and its association with epithelial-to-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma

Tomonari Asano, Suguru Yamada, Bryan C. Fuchs, Hideki Takami, Masamichi Hayashi, Hiroyuki Sugimoto, Tsutomu Fujii, Kenneth K. Tanabe, Yasuhiro Kodera

Pages: 1647-1654 Published online on: 27 March 2017

Multiple therapeutic peptide vaccines for patients with advanced gastric cancer

Yoshiyuki Fujiwara, Kaoru Okada, Takeshi Omori, Keijiro Sugimura, Hiroshi Miyata, Masayuki Ohue, Shogo Kobayashi, Hidenori Takahashi, Hiroyuki Nakano, Chie Mochizuki, Katsuji Shimizu, Masahiko Yano, Yusuke Nakamura, Masaki Mori, Yuichiro Doki

Pages: 1655-1662 Published online on: 06 April 2017

The long non-coding RNA lncFOXO1 suppresses growth of human breast cancer cells through association with BAP1

Jie Xi, Jing Feng, Qian Li, Xia Li, Saitian Zeng

Pages: 1663-1670 Published online on: 24 March 2017

p53-inducible long non-coding RNA PICART1 mediates cancer cell proliferation and migration

Yu Cao, Minglin Lin, Yiwen Bu, Hongyan Ling, Yingchun He, Chenfei Huang, Yi Shen, Bob Song, Deliang Cao

Pages: 1671-1682 Published online on: 20 March 2017

SIRT6 is upregulated and associated with cancer aggressiveness in papillary thyroid cancer via BRAF/ERK/Mcl‑1 pathway

Ning Qu, Jia‑Qian Hu, Liang Liu, Ting‑Ting Zhang, Guo‑Hua Sun, Rong‑Liang Shi, Qing‑Hai Ji

Pages: 1683-1692 Published online on: 05 April 2017

Smad4 deletion in blood vessel endothelial cells promotes ovarian cancer metastasis

Jie Yang, Ya Wang, Zhen Zeng, Long Qiao, Liang Zhuang, Qinglei Gao, Ding Ma, Xiaoyuan Huang

Pages: 1693-1700 Published online on: 07 April 2017

miR-145 inhibits proliferation and migration of breast cancer cells by directly or indirectly regulating TGF-β1 expression

Yanling Ding, Chunfu Zhang, Jiahui Zhang, Nannan Zhang, Tao Li, Jie Fang, Yi Zhang, Feiyang Zuo, Zehua Tao, Shengnan Tang, Wei Zhu, Huabiao Chen, Xiaochun Sun

Pages: 1701-1710 Published online on: 04 April 2017

A p110δ-specific inhibitor combined with bortezomib blocks drug resistance properties of EBV-related B cell origin cancer cells via regulation of NF-κB

Ga Bin Park, Yoon Hee Chung, Jee-Yeong Jeong, Daejin Kim

Pages: 1711-1720 Published online on: 21 March 2017

p53 mutation status is a primary determinant of placenta-specific protein 1 expression in serous ovarian cancers

Eric J. Devor, Jesus Gonzalez-Bosquet, Akshaya Warrier, Henry D. Reyes, Nonye V. Ibik, Brandon M. Schickling, Andreea Newtson, Michael J. Goodheart, Kimberly K. Leslie

Pages: 1721-1728 Published online on: 23 March 2017

Identification of circulating long non-coding RNA GAS5 as a potential biomarker for non-small cell lung cancer diagnosisnon-small cell lung cancer, long non-coding RNA, plasma, GAS5, biomarker

Qian Tan, Jiangcheng Zuo, Shili Qiu, Yalan Yu, Hu Zhou, Nandi Li, Hui Wang, Chunzi Liang, Mingxia Yu, Jiancheng Tu

Pages: 1729-1738 Published online on: 22 March 2017

MicroRNA-10b mediates TGF-β1-regulated glioblastoma proliferation, migration and epithelial-mesenchymal transition

Chengyuan Ma, Feng Wei, Huan Xia, Haiyu Liu, Xuechao Dong, Yandong Zhang, Qinghua Luo, Yan Liu, Yang Li

Pages: 1739-1748 Published online on: 04 April 2017

Transglutaminase 2 is upregulated in primary hepatocellular carcinoma with early recurrence as determined by proteomic profiles

Hiromi Yamaguchi, Kazumichi Kuroda, Masahiko Sugitani, Tadatoshi Takayama, Kiyoshi Hasegawa, Mariko Esumi

Pages: 1749-1759 Published online on: 20 March 2017

Characterization of DAPK1 as a novel transcriptional target of BRMS1

Xiaojing Qiao, Xi Yang, Yiren Zhou, Xinyu Mei, Jianming Dou, Wenjuan Xie, Guoqing Li, Yekai Wang, Shouyi Qiao, Jianwei Hu, Yanhua Wu

Pages: 1760-1766 Published online on: 23 March 2017

MicroRNA-based molecular classification of papillary thyroid carcinoma

Francesca Rosignolo, Lorenzo Memeo, Fabio Monzani, Cristina Colarossi, Valeria Pecce, Antonella Verrienti, Cosimo Durante, Giorgio Grani, Livia Lamartina, Stefano Forte, Daniela Martinetti, Dario Giuffrida, Diego Russo, Fulvio Basolo, Sebastiano Filetti, Marialuisa Sponziello

Pages: 1767-1777 Published online on: 07 April 2017

Identification of novel mutations in endometrial cancer patients by whole-exome sequencing

Ya-Sian Chang, Hsien-Da Huang, Kun-Tu Yeh, Jan-Gowth Chang

Pages: 1778-1784 Published online on: 20 March 2017

p53/microRNA-374b/AKT1 regulates colorectal cancer cell apoptosis in response to DNA damage

Hangjun Gong, Yu Cao, Gang Han, Yun Zhang, Qing You, Yidong Wang, Yamin Pan

Pages: 1785-1791 Published online on: 21 March 2017

A new facet of NDRG1 in pancreatic ductal adenocarcinoma: Suppression of glycolytic metabolism

Wensheng Liu, Bo Zhang, Qiangsheng Hu, Yi Qin, Wenyan Xu, Si Shi, Chen Liang, Qingcai Meng, Jinfeng Xiang, Dingkong Liang, Shunrong Ji, Jiang Liu, Pengfei Hu, Liang Liu, Chen Liu, Jiang Long, Quanxing Ni, Xianjun Yu, Jin Xu

Pages: 1792-1800 Published online on: 28 March 2017

H19 promotes the migration and invasion of colon cancer by sponging miR-138 to upregulate the expression of HMGA1

Qingqiang Yang, Xin Wang, Chunyan Tang, Xuan Chen, Jianjun He

Pages: 1801-1809 Published online on: 29 March 2017

Hydroxychloroquine sensitizes chronic myeloid leukemia cells to Vγ9Vδ2 T cell-mediated lysis independent of autophagy

Biqing Han, Yanmin Zhao, Yu Lin, Shan Fu, Limengmeng Wang, Mingming Zhang, Ruxiu Tie, Binsheng Wang, Yi Luo, Lizhen Liu, Jian Yu, He Huang

Pages: 1810-1820 Published online on: 24 March 2017

Epigenetic silencing of miR-130a ameliorates hemangioma by targeting tissue factor pathway inhibitor 2 through FAK/PI3K/Rac1/mdm2 signaling

Feng Gao, Fa-Gang Wang, Ren-Rong Liu, Feng Xue, Jian Zhang, Guang-Qi Xu, Jian-Hai Bi, Zhen Meng, Ran Huo

Pages: 1821-1831 Published online on: 03 April 2017

Cytochrome P450 2E1 increases the sensitivity of hepatoma cells to vitamin K2

Lu Li, Lu Wang, Rui Song, Guangliang Chen, Yanyan Liu

Pages: 1832-1838 Published online on: 24 March 2017

High Annexin A5 expression promotes tumor progression and poor prognosis in renal cell carcinoma

Jingyuan Tang, Zhiqiang Qin, Peng Han, Wei Wang, Chengdi Yang, Zhen Xu, Ran Li, Bianjiang Liu, Chao Qin, Zengjun Wang, Min Tang, Wei Zhang

Pages: 1839-1847 Published online on: 03 April 2017

Metformin increases sensitivity of osteosarcoma stem cells to cisplatin by inhibiting expression of PKM2

Depeng Shang, Ju Wu, Lianyi Guo, Yanju Xu, Lezi Liu, Jianmin Lu

Pages: 1848-1856 Published online on: 05 April 2017

Heat shock exerts anticancer effects on liver cancer via autophagic degradation of aquaporin 5

Michihiro Kudou, Atsushi Shiozaki, Toshiyuki Kosuga, Hiroki Shimizu, Daisuke Ichikawa, Hirotaka Konishi, Ryo Morimura, Shuhei Komatsu, Hisashi Ikoma, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Yoshinori Marunaka, Eigo Otsuji

Pages: 1857-1867 Published online on: 29 March 2017

Inhibition of the Hedgehog signaling pathway suppresses cell proliferation by regulating the Gli2/miR-124/AURKA axis in human glioma cells

Liyao Xu, Hua Liu, Zhangming Yan, Zhirong Sun, Shiwen Luo, Quqin Lu

Pages: 1868-1878 Published online on: 04 April 2017

Fenofibrate inhibits tumour intravasation by several independent mechanisms in a 3-dimensional co-culture model

Chi Huu Nguyen, Nicole Huttary, Atanas G. Atanasov, Waranya Chatuphonprasert, Stefan Brenner, Adryan Fristiohady, Junli Hong, Serena Stadler, Silvio Holzner, Daniela Milovanovic, Verena M. Dirsch, Brigitte Kopp, Philipp Saiko, Liselotte Krenn, Walter Jäger, Georg Krupitza

Pages: 1879-1888 Published online on: 07 April 2017

Oncogenic function and prognostic significance of Abelson interactor 1 in hepatocellular carcinoma

Ji-Long Wang, Ting-Ting Yan, Chen Long, Wen-Wu Cai

Pages: 1889-1898 Published online on: 20 March 2017
Journal Cover

Cover Legend PDF

May-2017
Volume 50 Issue 5

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image