Journal Articles

Open Access

Antiangiogenic cancer treatment: The great discovery and greater complexity (Review)

Ewa Maj, Diana Papiernik, Joanna Wietrzyk

Pages: 1773-1784 Published online on: 26 September 2016

Effective PI3K modulators for improved therapy against malignant tumors and for neuroprotection of brain damage after tumor therapy (Review)

Satoru Matsuda, Mayuko Ichimura, Mako Ogino, Noriko Nakano, Akari Minami, Toshiyuki Murai, Yasuko Kitagishi

Pages: 1785-1790 Published online on: 27 September 2016

MicroRNAs serve as a bridge between oxidative stress and gastric cancer (Review)

Tianhe Huang, Feng Wang-Johanning, Fuling Zhou, Herbert Kallon, Yongchang Wei

Pages: 1791-1800 Published online on: 09 September 2016

Roles of programmed cell death protein 5 in inflammation and cancer (Review)

Wei Wang, Xiao-Wen Song, Cheng-Hai Zhao

Pages: 1801-1806 Published online on: 26 September 2016
Open Access

Extracellular vesicles shed by melanoma cells contain a modified form of H1.0 linker histone and H1.0 mRNA-binding proteins

Gabriella Schiera, Carlo Maria Di Liegro, Veronica Puleo, Oriana Colletta, Anna Fricano, Patrizia Cancemi, Gianluca Di Cara, Italia Di Liegro

Pages: 1807-1814 Published online on: 15 September 2016
Open Access

Mitomycin C and decarbamoyl mitomycin C induce p53-independent p21WAF1/CIP1 activation

Shu-Yuan Cheng, Jiwon Seo, Bik Tzu Huang, Tanya Napolitano, Elise Champeil

Pages: 1815-1824 Published online on: 23 September 2016
Open Access

Heat shock protein 27 is a potential indicator for response to YangZheng XiaoJi and chemotherapy agents in cancer cells

Sioned Owen, Huishan Zhao, Alwyn Dart, Yamei Wang, Fiona Ruge, Yong Gao, Cong Wei, Yiling Wu, Wen G. Jiang

Pages: 1839-1847 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Targeting bortezomib-induced aggresome formation using vinorelbine enhances the cytotoxic effect along with ER stress loading in breast cancer cell lines

Kana Miyahara, Hiromi Kazama, Hiroko Kokuba, Seiichiro Komatsu, Ayako Hirota, Jun Takemura, Kazuhiro Hirasawa, Shota Moriya, Akihisa Abe, Masaki Hiramoto, Takashi Ishikawa, Keisuke Miyazawa

Pages: 1848-1858 Published online on: 29 August 2016
Open Access

Valproic acid inhibits irradiation-induced epithelial-mesenchymal transition and stem cell-like characteristics in esophageal squamous cell carcinoma

Ayako Kanamoto, Itasu Ninomiya, Shinichi Harada, Tomoya Tsukada, Koichi Okamoto, Shinichi Nakanuma, Seisho Sakai, Isamu Makino, Jun Kinoshita, Hironori Hayashi, Katsunobu Oyama, Tomoharu Miyashita, Hidehiro Tajima, Hiroyuki Takamura, Sachio Fushida, Tetsuo Ohta

Pages: 1859-1869 Published online on: 27 September 2016
Open Access

Regulation of TPD52 by antitumor microRNA-218 suppresses cancer cell migration and invasion in lung squamous cell carcinoma

Tomohiro Kumamoto, Naohiko Seki, Hiroko Mataki, Keiko Mizuno, Kazuto Kamikawaji, Takuya Samukawa, Keiichi Koshizuka, Yusuke Goto, Hiromasa Inoue

Pages: 1870-1880 Published online on: 13 September 2016
Open Access

Cancer stem cell marker CD90 inhibits ovarian cancer formation via β3 integrin

Wei-Ching Chen, Hui-Ping Hsu, Chung-Yen Li, Ya-Ju Yang, Yu-Hsuan Hung, Chien-Yu Cho, Chih-Yang Wang, Tzu-Yang Weng, Ming-Derg Lai

Pages: 1881-1889 Published online on: 15 September 2016

Metformin inhibits the radiation-induced invasive phenotype of esophageal squamous cell carcinoma

Akira Nakayama, Itasu Ninomiya, Shinichi Harada, Tomoya Tsukada, Koichi Okamoto, Shinichi Nakanuma, Seisho Sakai, Isamu Makino, Jun Kinoshita, Hironori Hayashi, Katsunobu Oyama, Tomoharu Miyashita, Hidehiro Tajima, Hiroyuki Takamura, Sachio Fushida, Tetsuo Ohta

Pages: 1890-1898 Published online on: 31 August 2016

Stem cell markers in glioma progression and recurrence

Kirsten Hattermann, Charlotte Flüh, Dorothee Engel, H. Maximilian Mehdorn, Michael Synowitz, Rolf Mentlein, Janka Held-Feindt

Pages: 1899-1910 Published online on: 06 September 2016

Synthesis of IR-780 dye-conjugated abiraterone for prostate cancer imaging and therapy

Xiaomin Yi, Jingfang Zhang, Fei Yan, Zifan Lu, Jiaoti Huang, Chongxian Pan, Jiarui Yuan, Wanxiang Zheng, Keke Zhang, Di Wei, Wei He, Jianlin Yuan

Pages: 1911-1920 Published online on: 16 September 2016

miR-378 inhibits cell growth and enhances apoptosis in human myelodysplastic syndromes

Xingyi Kuang, Chunmei Wei, Tao Zhang, Zesong Yang, Jianxiang Chi, Li Wang

Pages: 1921-1930 Published online on: 13 September 2016

Novel epi-virotherapeutic treatment of pancreatic cancer combining the oral histone deacetylase inhibitor resminostat with oncolytic measles vaccine virus

Tim Patrick Ellerhoff, Susanne Berchtold, Sascha Venturelli, Markus Burkard, Irina Smirnow, Tanja Wulff, Ulrich M. Lauer

Pages: 1931-1944 Published online on: 31 August 2016

Musashi-2 is a novel regulator of paclitaxel sensitivity in ovarian cancer cells

Jeongsuk Lee, Sungkwan An, Yeong Min Choi, Junwoo Lee, Kyu Joong Ahn, Jae Ho Lee, Tae Jin Kim, In-Sook An, Seunghee Bae

Pages: 1945-1952 Published online on: 06 September 2016

Knockdown of RPL9 expression inhibits colorectal carcinoma growth via the inactivation of Id-1/NF-κB signaling axis

In Hye Baik, Guk-Heui Jo, Daekwan Seo, Min Ji Ko, Chi Heum Cho, Min Goo Lee, Yun-Han Lee

Pages: 1953-1962 Published online on: 13 September 2016

SMC1A promotes growth and migration of prostate cancer in vitro and in vivo

Xiu-Wu Pan, Si-Shun Gan, Jian-Qing Ye, Ying-Hui Fan, Υi Hong, Chuan-Min Chu, Yi Gao, Lin Li, Xi Liu, Lu Chen, Yi Huang, Hong Xu, Ji-Zhong Ren, Lei Yin, Fa-Jun Qu, Hai Huang, Xin-Gang Cui, Dan-Feng Xu

Pages: 1963-1972 Published online on: 19 September 2016

Ursolic acid inhibits proliferation and induces apoptosis by inactivating Wnt/β-catenin signaling in human osteosarcoma cells

Ran‑Xi Zhang, Yang Li, Dong‑Dong Tian, Yang Liu, Wu Nian, Xiang Zou, Qian‑Zhao Chen, Lin‑Yun Zhou, Zhong‑Liang Deng, Bai‑Cheng He

Pages: 1973-1982 Published online on: 21 September 2016

Involvement of DR4/JNK pathway-mediated autophagy in acquired TRAIL resistance in HepG2 cells

Sung-Chul Lim, Ho Jong Jeon, Keun Hong Kee, Mi Ja Lee, Ran Hong, Song Iy Han

Pages: 1983-1990 Published online on: 20 September 2016

Surgical management for non-functional pancreatic neuroendocrine neoplasms with synchronous liver metastasis: A consensus from the Chinese Study Group for Neuroendocrine Tumors (CSNET)

Kaizhou Jin, Jin Xu, Jie Chen, Minhu Chen, Rufu Chen, Ye Chen, Zhiyu Chen, Bin Cheng, Yihebali Chi, Shi-Ting Feng, Deliang Fu, Baohua Hou, Dan Huang, Heguang Huang, Qiang Huang, Jie Li, Ying Li, Houjie Liang, Rong Lin, An'an Liu, Jixi Liu, Xubao Liu, Ming Lu, Jie Luo, Gang Mai, Quanxing Ni, Meng Qiu, Chenghao Shao, Baiyong Shen, Weiqi Sheng, Jian Sun, Chunlu Tan, Huangying Tan, Qiyun Tang, Yingmei Tang, Xiaodong Tian, Danian Tong, Xiaohong Wang, Jian Wang, Jie Wang, Wei Wang, Yu Wang, Zheng Wu, Ling Xue, Qiang Yan, Ning Yang, Yinmo Yang, Zhiying Yang, Xiaoyi Yin, Chunhui Yuan, Shan Zeng, Renchao Zhang, Xianjun Yu

Pages: 1991-2000 Published online on: 27 September 2016

Upregulation of AUF1 is involved in the proliferation of esophageal squamous cell carcinoma through GCH1

Yi Gao, Wenjie Wang, Jinming Cao, Fangjun Wang, Yangyang Geng, Jianping Cao, Xiaohui Xu, Jundong Zhou, Pengfei Liu, Shuyu Zhang

Pages: 2001-2010 Published online on: 28 September 2016

Mesenchymal stem cells derived from normal gingival tissue inhibit the proliferation of oral cancer cells in vitro and in vivo

Xiaoli Ji, Zhihui Zhang, Ying Han, Jiangyuan Song, Xiangliang Xu, Jianqiu Jin, Sha Su, Dongdong Mu, Xiaodan Liu, Si Xu, Hongwei Cui, Zhongfang Zhao, Yixiang Wang, Hongwei Liu

Pages: 2011-2022 Published online on: 28 September 2016

Integrated analysis of long non-coding RNA‑associated ceRNA network reveals potential lncRNA biomarkers in human lung adenocarcinoma

Jing Sui, Yun-Hui Li, Yan-Qiu Zhang, Cheng-Yun Li, Xian Shen, Wen-Zhuo Yao, Hui Peng, Wei-Wei Hong, Li-Hong Yin, Yue-Pu Pu, Ge-Yu Liang

Pages: 2023-2036 Published online on: 30 September 2016

Anti-invasion and anti-migration effects of miR-199a-3p in hepatocellular carcinoma are due in part to targeting CD151

Ji Hye Kim, Mohamed Badawi, Jong-Kook Park, Jinmai Jiang, Xiaokui Mo, Lewis R. Roberts, Thomas D. Schmittgen

Pages: 2037-2045 Published online on: 02 September 2016

The herbal medicine Cyperus amuricus inhibits proliferation of human hepatocellular carcinoma Hep3B cells by inducing apoptosis and arrest at the G0/G1 cell cycle phase

Hai Ha Thi Pham, Yeong-Ae Seong, Chul-Woong Oh, Gun-Do Kim

Pages: 2046-2054 Published online on: 20 September 2016

Benzo[a]pyrene promotes gastric cancer cell proliferation and metastasis likely through the Aryl hydrocarbon receptor and ERK-dependent induction of MMP9 and c-myc

Yucai Wei, Lei Zhao, Wenting He, Jingwei Yang, Chunyu Geng, Yusheng Chen, Tao Liu, Hao Chen, Yumin Li

Pages: 2055-2063 Published online on: 29 August 2016

CSF1 is involved in breast cancer progression through inducing monocyte differentiation and homing

Jingxian Ding, Chungen Guo, Pinghua Hu, Jun Chen, Qiuming Liu, Xiaobo Wu, Yali Cao, Jiong Wu

Pages: 2064-2074 Published online on: 06 September 2016

Combined oridonin with cetuximab treatment shows synergistic anticancer effects on laryngeal squamous cell carcinoma: involvement of inhibition of EGFR and activation of reactive oxygen species-mediated JNK pathway

Shijie Cao, Meijuan Xia, Yiwei Mao, Qiang Zhang, Paul Owusu Donkor, Feng Qiu, Ning Kang

Pages: 2075-2087 Published online on: 19 September 2016

Development and validation of an ultra-high sensitive next-generation sequencing assay for molecular diagnosis of clinical oncology

Jiao Liang, Yaoguang She, Jiaqi Zhu, Longgang Wei, Lanying Zhang, Lianju Gao, Yan Wang, Jing Xing, Yang Guo, Xuehong Meng, Peiyu Li

Pages: 2088-2104 Published online on: 26 September 2016

Macrophage migration inhibitory factor enhances autophagy by regulating ROCK1 activity and contributes to the escape of dendritic cell surveillance in glioblastoma

Shugang Xu, Xing Guo, Xiao Gao, Hao Xue, Jinsen Zhang, Xiaofan Guo, Wei Qiu, Ping Zhang, Gang Li

Pages: 2105-2115 Published online on: 23 September 2016

Expression and function of PIM kinases in osteosarcoma

Shuai Mou, Guangbin Wang, Ding Ding, Dongdong Yu, Yi Pei, Songling Teng, Qin Fu

Pages: 2116-2126 Published online on: 26 September 2016

A novel water-soluble benzothiazole derivative BD926 triggers ROS-mediated B lymphoma cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum signaling pathways

Min-Hui Li, Ping Yang, Tai Yang, Kun Zhang, Yang Liu, Jin Liu, Li-Mei Li, Xing-Yan Luo, Shu-Xia Yang, Qiang Zou, Chong-Jie Zhang

Pages: 2127-2134 Published online on: 06 September 2016

Arsenic trioxide potentiates the effectiveness of etoposide in Ewing sarcomas

Karen A. Boehme, Juliane Nitsch, Rosa Riester, Rupert Handgretinger, Sabine B. Schleicher, Torsten Kluba, Frank Traub

Pages: 2135-2146 Published online on: 21 September 2016

Determination of the optimal time for tamoxifen treatment in combination with radiotherapy

Hyunsoo Jang, Junyoung Baek, Kyung-Soo Nam, Soyoung Kim

Pages: 2147-2154 Published online on: 09 September 2016

STAT3 activity regulates sensitivity to tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand-induced apoptosis in cervical cancer cells

Hiroe Nakamura, Ayumi Taguchi, Kei Kawana, Akira Kawata, Mitsuyo Yoshida, Asaha Fujimoto, Juri Ogishima, Masakazu Sato, Tomoko Inoue, Haruka Nishida, Hitomi Furuya, Kensuke Tomio, Satoko Eguchi, Mayuyo Mori-Uchino, Aki Yamashita, Katsuyuki Adachi, Takahide Arimoto, Osamu Wada-Hiraike, Katsutoshi Oda, Takeshi Nagamatsu, Yutaka Osuga, Tomoyuki Fujii

Pages: 2155-2162 Published online on: 06 September 2016

GSK-3β-mediated fatty acid synthesis enhances epithelial to mesenchymal transition of TLR4-activated colorectal cancer cells through regulation of TAp63

Ga Bin Park, Yoon Hee Chung, Ji Hee Gong, Dong-Hoon Jin, Daejin Kim

Pages: 2163-2172 Published online on: 05 September 2016

Pro-adhesive phenotype of normal endothelial cells responding to metastatic breast cancer cell conditioned medium is linked to NFκB-mediated transcriptomic regulation

Janini Mejía‑Rangel, Emilio Córdova, Lorena Orozco, José Luis Ventura‑Gallegos, Irma Mitre‑Aguilar, Alma Escalona‑Guzmán, Felipe Vadillo, José Vázquez‑Prado, Patricio Gariglio, Alejandro Zentella‑Dehesa

Pages: 2173-2185 Published online on: 26 September 2016
Open Access

[Corrigendum] Distinct expression of C4.4A in colorectal cancer detected by different antibodies

Hirofumi Yamamoto, Ryota Oshiro, Masahisa Ohtsuka, Mamoru Uemura, Naotsugu Haraguchi, Junichi Nishimura, Ichiro Takemasa, Tsunekazu Mizushima, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Pages: 2186-2186 Published online on: 16 September 2016
Open Access

[Corrigendum] Estrogen receptor β inhibits estradiol-induced proliferation and migration of MCF-7 cells through regulation of mitofusin 2

Li Ma, Yueping Liu, Cuizhi Geng, Xiaowei Qi, Jun Jiang

Pages: 2187-2187 Published online on: 16 September 2016
Open Access

[Corrigendum] Functional analysis of Zyxin in cell migration and invasive potential of oral squamous cell carcinoma cells

Michiyo Yamamura, Kazuma Noguchi, Yoshiro Nakano, Emi Segawa, Yusuke Zushi, Kazuki Takaoka, Hiromitsu Kishimoto, Tomoko Hashimoto-Tamaoki, Masahiro Urade

Pages: 2188-2188 Published online on: 22 September 2016
Open Access

[Corrigendum] Adenovirus-mediated overexpression of BMP-9 inhibits human osteosarcoma cell growth and migration through downregulation of the PI3K/AKT pathway

Bo Li, Yuehua Yang, Shengdan Jiang, Binbin Ni, Ke Chen, Leisheng Jiang

Pages: 2189-2189 Published online on: 28 September 2016
Journal Cover

Cover Legend PDF

November-2016
Volume 49 Issue 5

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image