Journal Articles

Open Access

Targeting oncomiRNAs and mimicking tumor suppressor miRNAs: Νew trends in the development of miRNA therapeutic strategies in oncology (Review)

Roberto Gambari, Eleonora Brognara, Demetrios A. Spandidos, Enrica Fabbri

Pages: 5-32 Published online on: 04 May 2016

Multiple myeloma and persistence of drug resistance in the age of novel drugs (Review)

Sabna Rajeev Krishnan, Ritu Jaiswal, Ross D. Brown, Frederick Luk, Mary Bebawy

Pages: 33-50 Published online on: 11 May 2016

Forkhead box Q1: A key player in the pathogenesis of tumors (Review)

Yang Li, Yefei Zhang, Zhendong Yao, Sisi Li, Zhenhua Yin, Min Xu

Pages: 51-58 Published online on: 12 May 2016

Oral verrucous carcinoma: From multifactorial etiology to diverse treatment regimens (Review)

Qian Peng, Yuehong Wang, Hongzhi Quan, Yiping Li, Zhangui Tang

Pages: 59-73 Published online on: 26 April 2016
Open Access

The pyrrolo-1,5-benzoxazepine, PBOX-15, enhances TRAIL‑induced apoptosis by upregulation of DR5 and downregulation of core cell survival proteins in acute lymphoblastic leukaemia cells

Seema-Maria Nathwani, Lisa M. Greene, Stefania Butini, Giuseppe Campiani, D. Clive Williams, Afshin Samali, Eva Szegezdi, Daniela M. Zisterer

Pages: 74-88 Published online on: 12 May 2016
Open Access

A CD13 inhibitor, ubenimex, synergistically enhances the effects of anticancer drugs in hepatocellular carcinoma

Masafumi Yamashita, Hiroshi Wada, Hidetoshi Eguchi, Hisataka Ogawa, Daisaku Yamada, Takehiro Noda, Tadafumi Asaoka, Koichi Kawamoto, Kunihito Gotoh, Koji Umeshita, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Pages: 89-98 Published online on: 25 April 2016
Open Access

Verapamil inhibits tumor progression of chemotherapy-resistant pancreatic cancer side population cells

Lu Zhao, Yue Zhao, Bettina Schwarz, Josef Mysliwietz, Roland Hartig, Peter Camaj, Qi Bao, Karl-Walter Jauch, Makus Guba, Joachim Walter Ellwart, Peter Jon Nelson, Christiane Josephine Bruns

Pages: 99-110 Published online on: 10 May 2016
Open Access

Direct regulation of LAMP1 by tumor-suppressive microRNA-320a in prostate cancer

Atsushi Okato, Yusuke Goto, Akira Kurozumi, Mayuko Kato, Satoko Kojima, Ryosuke Matsushita, Masaya Yonemori, Kazutaka Miyamoto, Tomohiko Ichikawa, Naohiko Seki

Pages: 111-122 Published online on: 16 May 2016
Open Access

VEGF-D-enhanced lymph node metastasis of ovarian cancer is reversed by vesicular stomatitis virus matrix protein

Xiaorong Qi, Licheng Du, Xiancheng Chen, Lijuan Chen, Tao Yi, Xiang Chen, Yanjun Wen, Yuquan Wei, Xia Zhao

Pages: 123-132 Published online on: 17 May 2016
Open Access

Differential effects of rapalogues, dual kinase inhibitors on human ovarian carcinoma cells in vitro

Karly-Rai Rogers-Broadway, Dimple Chudasama, George Pados, Dimitris Tsolakidis, Anastasia Goumenou, Marcia Hall, Emmanouil Karteris

Pages: 133-143 Published online on: 18 May 2016
Open Access

Effects of carbon ion irradiation and X-ray irradiation on the ubiquitylated protein accumulation

Tetsuro Isozaki, Mayumi Fujita, Shigeru Yamada, Kaori Imadome, Yoshimi Shoji, Takeshi Yasuda, Fumiaki Nakayama, Takashi Imai, Hisahiro Matsubara

Pages: 144-152 Published online on: 05 May 2016
Open Access

Overcoming resistance to TRAIL-induced apoptosis in solid tumor cells by simultaneously targeting death receptors, c-FLIP and IAPs

Ying Huang, Xiang Yang, Tianrui Xu, Qinghong Kong, Yaping Zhang, Yuehai Shen, Yunlin Wei, Guanlin Wang, Kwen-Jen Chang

Pages: 153-163 Published online on: 16 May 2016

Role of TFEB-driven autophagy regulation in pancreatic cancer treatment

Kathrin Klein, Kristin Werner, Christian Teske, Miriam Schenk, Thomas Giese, Jürgen Weitz, Thilo Welsch

Pages: 164-172 Published online on: 05 May 2016

Activation of AMP-activated kinase modulates sensitivity of glioma cells against epidermal growth factor receptor inhibition

Ines Hartel, Michael Ronellenfitsch, Christina Wanka, Stefan Wolking, Joachim P. Steinbach, Johannes Rieger

Pages: 173-180 Published online on: 25 April 2016

Platelet-activating factor receptor activation promotes prostate cancer cell growth, invasion and metastasis via ERK1/2 pathway

Wenbin Ji, Jin Chen, Yucheng Mi, Guanliang Wang, Xinjian Xu, Weizhen Wang

Pages: 181-188 Published online on: 12 May 2016

Multimodal transfer of MDR by exosomes in human osteosarcoma

Elena Torreggiani, Laura Roncuzzi, Francesca Perut, Nicoletta Zini, Nicola Baldini

Pages: 189-196 Published online on: 09 May 2016

Leptin promotes proliferation and metastasis of human gallbladder cancer through OB-Rb leptin receptor

Hao Zou, Yunxia Liu, Dong Wei, Tao Wang, Kun Wang, Songquan Huang, Lixin Liu, Yuehua Li, Jiayun Ge, Xiao Li, Hong Zhu, Lianmin Wang, Songling Zhao, Xiaowen Zhang, Lin Wang

Pages: 197-206 Published online on: 18 May 2016

Targeted inhibition of dominant PI3-kinase catalytic isoforms increase expression of stem cell genes in glioblastoma cancer stem cell models

Nicole M. Jones, Matthew R. Rowe, Peter R. Shepherd, Melanie J. McConnell

Pages: 207-216 Published online on: 09 May 2016

The correlation of microRNA-181a and target genes with poor prognosis of glioblastoma patients

Shi-Xiong Huang, Zhong-Yan Zhao, Guo-Hu Weng, Xiang-Ying He, Chan-Ji Wu, Chuan-Yi Fu, Zhi-Yan Sui, Xiao-Ming Zhong, Tao Liu

Pages: 217-224 Published online on: 09 May 2016

Identification of methylated genes in salivary gland adenoid cystic carcinoma xenografts using global demethylation and methylation microarray screening

Shizhang Ling, Eleni M. Rettig, Marietta Tan, Xiaofei Chang, Zhiming Wang, Mariana Brait, Justin A. Bishop, Elana J. Fertig, Michael Considine, Michael J. Wick, Patrick K. Ha

Pages: 225-234 Published online on: 18 May 2016

Comprehensive evaluation and validation of targeted next-generation sequencing performance in two clinical laboratories

Pedro Mendez, Jennifer Dang, James Wansoo Kim, Sharon Lee, Jun-Hee Yoon, Thomas Kim, Charles J. Sailey, David M. Jablons, Il-Jin Kim

Pages: 235-242 Published online on: 25 April 2016

Assessment of different 3D culture systems to study tumor phenotype and chemosensitivity in pancreatic ductal adenocarcinoma

Katrine Zeeberg, Rosa Angela Cardone, Maria Raffaella Greco, Mara Saccomano, Asbjørn Nøhr-Nielsen, Frauke Alves, Stine Falsig Pedersen, Stephan Joel Reshkin

Pages: 243-252 Published online on: 10 May 2016

Overexpression of heme oxygenase-1 induced by constitutively activated NF-κB as a potential therapeutic target for activated B-cell-like diffuse large B-cell lymphoma

Jun Huang, Pengxiang Guo, Dan Ma, Xiaojing Lin, Qin Fang, Jishi Wang

Pages: 253-264 Published online on: 17 May 2016

Two E-selectin ligands, BST-2 and LGALS3BP, predict metastasis and poor survival of ER-negative breast cancer

Natalie Woodman, Sarah E. Pinder, Virginia Tajadura, Xuefen Le Bourhis, Cheryl Gillett, Philippe Delannoy, Joy M. Burchell, Sylvain Julien

Pages: 265-275 Published online on: 13 May 2016

Metformin in combination with 5-fluorouracil suppresses tumor growth by inhibiting the Warburg effect in human oral squamous cell carcinoma

Koji Harada, Tarannum Ferdous, Toyoko Harada, Yoshiya Ueyama

Pages: 276-284 Published online on: 16 May 2016

Effects of NVP-BEZ235 on the proliferation, migration, apoptosis and autophagy in HT-29 human colorectal adenocarcinoma cells

Yang Yu, Xiaofeng Yu, Jianxia Ma, Yili Tong, Jianfeng Yao

Pages: 285-293 Published online on: 06 May 2016

Histone deacetylase inhibitor reverses multidrug resistance by attenuating the nucleophosmin level through PI3K/Akt pathway in breast cancer

Si-Ying Chen, Xiao-Wei Zheng, Jiang-Xia Cai, Wei-Peng Zhang, Hai-Sheng You, Jian-Feng Xing, Ya-Lin Dong

Pages: 294-304 Published online on: 17 May 2016

Slit2 and Robo1 induce opposing effects on metastasis of hepatocellular carcinoma Sk-hep-1 cells

Mingjing Yuan, Hui Guo, Jing Li, Chengzhi Sui, Ying Qin, Jingjing Wang, Yasir Hayat Khan, Liying Ye, Fuan Xie, Heng Wang, Li Yuan, Jun Ye

Pages: 305-315 Published online on: 05 May 2016

Ophiopogonin B induces apoptosis, mitotic catastrophe and autophagy in A549 cells

Meijuan Chen, Yuanyuan Guo, Ruolin Zhao, Xiaoxia Wang, Miao Jiang, Haian Fu, Xu Zhang

Pages: 316-324 Published online on: 10 May 2016

miRNA-223 inhibits epithelial-mesenchymal transition in gastric carcinoma cells via Sp1

Jing Hu, Zhiyan Shan, Kewei Hu, Fengyun Ren, Wei Zhang, Meiling Han, Yuezhen Li, Kejian Feng, Lei Lei, Yukuan Feng

Pages: 325-335 Published online on: 19 May 2016

Suppressive effects of a proton beam on tumor growth and lung metastasis through the inhibition of metastatic gene expression in 4T1 orthotopic breast cancer model

Yun-Suk Kwon, Kyu-Shik Lee, So-Young Chun, Tae Jung Jang, Kyung-Soo Nam

Pages: 336-342 Published online on: 13 May 2016

Evidence that high-migration drug-surviving MOLT4 leukemia cells exhibit cancer stem cell-like properties

Xiaoxing Huang, Meng Xiong, Yujie Jin, Chaohua Deng, Hui Xu, Changqing An, Ling Hao, Xiangyong Yang, Xinzhou Deng, Zhenbo Tu, Xinran Li, Ruijing Xiao, Qiuping Zhang

Pages: 343-351 Published online on: 16 May 2016

The analysis of estrogen receptor-α positive breast cancer stem-like cells unveils a high expression of the serpin proteinase inhibitor PI-9: Possible regulatory mechanisms

Marianna Lauricella, Daniela Carlisi, Michela Giuliano, Giuseppe Calvaruso, Cesare Cernigliaro, Renza Vento, Antonella D'Anneo

Pages: 352-360 Published online on: 21 April 2016

Incorporating epistasis interaction of genetic susceptibility single nucleotide polymorphisms in a lung cancer risk prediction model

Michael W. Marcus, Olaide Y. Raji, Stephen W. Duffy, Robert P. Young, Raewyn J. Hopkins, John K. Field

Pages: 361-370 Published online on: 25 April 2016

PAX8 is transcribed aberrantly in cervical tumors and derived cell lines due to complex gene rearrangements

Eduardo López-Urrutia, Abraham Pedroza-Torres, Jorge Fernández-Retana, David Cantu De Leon, Fermín Morales-González, Nadia Jacobo-Herrera, Oscar Peralta-Zaragoza, Jorge García-Mendez, Verónica García-Castillo, Osvaldo Bautista-Isidro, Carlos Pérez-Plasencia

Pages: 371-380 Published online on: 11 May 2016

The NF-κB subunit RelB regulates the migration and invasion abilities and the radio-sensitivity of prostate cancer cells

Jie Wang, Suqin Yi, Jun Zhou, Youtao Zhang, Feng Guo

Pages: 381-392 Published online on: 25 April 2016

Peripheral ENO1-specific T cells mirror the intratumoral immune response and their presence is a potential prognostic factor for pancreatic adenocarcinoma

Elena Niccolai, Paola Cappello, Antonio Taddei, Federica Ricci, Mario Milco D'Elios, Marisa Benagiano, Paolo Bechi, Lapo Bencini, Maria Novella Ringressi, Andrea Coratti, Fabio Cianchi, Lisa Bonello, Paola Francia Di Celle, Domenico Prisco, Francesco Novelli, Amedeo Amedei

Pages: 393-401 Published online on: 16 May 2016

BAG3-mediated Mcl-1 stabilization contributes to drug resistance via interaction with USP9X in ovarian cancer

Shutaro Habata, Masahiro Iwasaki, Asuka Sugio, Miwa Suzuki, Masato Tamate, Seiro Satohisa, Ryoichi Tanaka, Tsuyoshi Saito

Pages: 402-410 Published online on: 21 April 2016

Berberine induces mitochondrial apoptosis of EBV-transformed B cells through p53-mediated regulation of XAF1 and GADD45α

Ga Bin Park, Sang Hyun Park, Daejin Kim, Yeong Seok Kim, Sung Ho Yoon, Dae Young Hur

Pages: 411-421 Published online on: 26 April 2016
Journal Cover

Cover Legend PDF

July-2016
Volume 49 Issue 1

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image