Journal Articles

Hormone signaling pathways as treatment targets in renal cell cancer (Review)

Anna M. Czarnecka, Magdalena Niedzwiedzka, Camillo Porta, Cezary Szczylik

Pages: 2221-2235 Published online on: 28 March 2016

Interaction between Wnt/β-catenin pathway and microRNAs regulates epithelial-mesenchymal transition in gastric cancer (Review)

Cunen Wu, Yuwen Zhuang, Shan Jiang, Shenlin Liu, Jinyong Zhou, Jian Wu, Yuhao Teng, Baomei Xia, Ruiping Wang, Xi Zou

Pages: 2236-2246 Published online on: 08 April 2016

αβ T-cell receptor bias in disease and therapy (Review)

Chun-Yan Wang, Pei-Fa Yu, Xiao-Bing He, Yong-Xiang Fang, Wen-Yu Cheng, Zhi-Zhong Jing

Pages: 2247-2256 Published online on: 18 April 2016
Open Access

Potential screening and early diagnosis method for cancer: Tongue diagnosis

Shuwen Han, Xi Yang, Quan Qi, Yuefen Pan, Yongchao Chen, Junjun Shen, Haihong Liao, Zhaoning Ji

Pages: 2257-2264 Published online on: 31 March 2016
Open Access

Chemosensitizing effect of podophyllotoxin acetate on topoisomerase inhibitors leads to synergistic enhancement of lung cancer cell apoptosis

Wan Gi Hong, Jeong Hyun Cho, Sang-Gu Hwang, Eunah Lee, Jaeseok Lee, Jong-Il Kim, Hong-Duck Um, Jong Kuk Park

Pages: 2265-2276 Published online on: 01 April 2016
Open Access

In vivo monitoring of CD44+ cancer stem-like cells by γ-irradiation in breast cancer

Mi Hyun Kim, Min Hwan Kim, Kwang Seok Kim, Myung-Jin Park, Jae-Hoon Jeong, Seung Woo Park, Young Hoon Ji, Kwang Il Kim, Tae Sup Lee, Phil Youl Ryu, Joo Hyun Kang, Yong Jin Lee

Pages: 2277-2286 Published online on: 18 April 2016
Open Access

Tetramethylpyrazine induces differentiation of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells into neuron-like cells in vitro

Chengrui Nan, Li Guo, Zongmao Zhao, Shucheng Ma, Jixiang Liu, Dongdong Yan, Guoqiang Song, Hanjie Liu

Pages: 2287-2294 Published online on: 23 March 2016
Open Access

Impact of multicellular tumor spheroids as an in vivo‑like tumor model on anticancer drug response

Bianca Galateanu, Ariana Hudita, Carolina Negrei, Rodica‑Mariana Ion, Marieta Costache, Miriana Stan, Dragana Nikitovic, A. Wallace Hayes, Demetrios A. Spandidos, Aristidis M. Tsatsakis, Octav Ginghina

Pages: 2295-2302 Published online on: 01 April 2016
Open Access

The hepatocyte growth factor antagonist NK4 inhibits indoleamine-2,3-dioxygenase expression via the c-Met-phosphatidylinositol 3-kinase-AKT signaling pathway

Dongdong Wang, Yasushi Saga, Naoto Sato, Toshikazu Nakamura, Osamu Takikawa, Hiroaki Mizukami, Shigeki Matsubara, Hiroyuki Fujiwara

Pages: 2303-2309 Published online on: 14 April 2016
Open Access

Podoplanin-mediated TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition and its correlation with bHLH transcription factor DEC in TE-11 cells

Yunyan Wu, Qiang Liu, Xu Yan, Yukio Kato, Makiko Tanaka, Sadaki Inokuchi, Tadashi Yoshizawa, Satoko Morohashi, Hiroshi Kijima

Pages: 2310-2320 Published online on: 18 March 2016
Open Access

Expression and function of CXCL12/CXCR4/CXCR7 in thyroid cancer

Xiaoli Zhu, Qianming Bai, Yongming Lu, Yiqiong Lu, Linlin Zhu, Xiaoyan Zhou, Lijing Wu

Pages: 2321-2329 Published online on: 12 April 2016
Open Access

Docetaxel induces Bcl-2- and pro-apoptotic caspase-independent death of human prostate cancer DU145 cells

Takeharu Ogura, Yoshiyuki Tanaka, Hiroki Tamaki, Mamoru Harada

Pages: 2330-2338 Published online on: 08 April 2016

Unusual roles of caspase-8 in triple-negative breast cancer cell line MDA-MB-231

Anna De Blasio, Riccardo Di Fiore, Marco Morreale, Daniela Carlisi, Rosa Drago-Ferrante, Mauro Montalbano, Christian Scerri, Giovanni Tesoriere, Renza Vento

Pages: 2339-2348 Published online on: 06 April 2016

Blockade of Notch3 inhibits the stem-like property and is associated with ALDH1A1 and CD44 via autophagy in non-small lung cancer

Yuanyuan Ma, Mingzhen Li, Jiahui Si, Ying Xiong, Fangliang Lu, Jianzhi Zhang, Liyi Zhang, Panpan Zhang, Yue Yang

Pages: 2349-2358 Published online on: 30 March 2016

Knockdown of ROS1 gene sensitizes breast tumor growth to doxorubicin in a syngeneic mouse model

Snigdha Tiash, Ming Jang Chua, Ezharul Hoque Chowdhury

Pages: 2359-2366 Published online on: 23 March 2016

Molecular dysfunctions in acute myeloid leukemia revealed by integrated analysis of microRNA and transcription factor

Xiao-Cong Lin, Yong Xu, Guo-Ping Sun, Jin-Li Wen, Ning Li, Yu-Ming Zhang, Zhi-Gang Yang, Hai-Tao Zhang, Yong Dai

Pages: 2367-2380 Published online on: 15 April 2016

Mouse interleukin-12/FasTI: A novel bi-functional fusion protein for cancer immuno/gene therapy

Xi Yang, Ashlee H. Tietje, Xianzhong Yu, Yanzhang Wei

Pages: 2381-2386 Published online on: 07 April 2016

Receptor-interacting protein-1 promotes the growth and invasion in gastric cancer

Guangwei Zhu, Jianxin Ye, Yongjian Huang, Wei Zheng, Jin Hua, Shugang Yang, Jinfu Zhuang, Jinzhou Wang

Pages: 2387-2398 Published online on: 24 March 2016

Long-term exposure of MCF-12A normal human breast epithelial cells to ethanol induces epithelial mesenchymal transition and oncogenic features

Robert Gelfand, Dolores Vernet, Kevin Bruhn, Jaydutt Vadgama, Nestor F. Gonzalez-Cadavid

Pages: 2399-2414 Published online on: 29 March 2016

Regulation of myo-inositol biosynthesis by p53-ISYNA1 pathway

Tomoyuki Koguchi, Chizu Tanikawa, Jinichi Mori, Yoshiyuki Kojima, Koichi Matsuda

Pages: 2415-2424 Published online on: 24 March 2016

MicroRNA-155 promotes tumor growth of human hepatocellular carcinoma by targeting ARID2

Li Zhang, Wei Wang, Xiaobin Li, Sai He, Jianfeng Yao, Xiaolong Wang, Di Zhang, Xuejun Sun

Pages: 2425-2434 Published online on: 30 March 2016

CLDN6-induced apoptosis via regulating ASK1-p38/JNK signaling in breast cancer MCF-7 cells

Yaxiong Guo, Dongjing Lin, Mingzi Zhang, Xiaowei Zhang, Yanru Li, Ruan Yang, Yan Lu, Xiangshu Jin, Minlan Yang, Miaomiao Wang, Shuai Zhao, Chengshi Quan

Pages: 2435-2444 Published online on: 01 April 2016

Constitutive activation of casein kinase 2 in glioblastomas: Absence of class restriction and broad therapeutic potential

Nadege Dubois, Marie Willems, Minh-Tuan Nguyen-Khac, Jerome Kroonen, Nicolas Goffart, Manuel Deprez, Vincent Bours, Pierre A. Robe

Pages: 2445-2452 Published online on: 18 April 2016

Oridonin induces apoptosis through the mitochondrial pathway in human gastric cancer SGC-7901 cells

Shiyong Gao, Huixin Tan, Nan Zhu, Haiyu Gao, Chunyu Lv, Jian Gang, Yubin Ji

Pages: 2453-2460 Published online on: 07 April 2016

An asymmetrically dimethylarginated nuclear 90 kDa protein (p90aDMA) induced by interleukin (IL)-2, IL-4 or IL-6 in the tumor microenvironment is selectively degraded by autophagy

Lei Sun, Wu-Yan Xia, Shao-Hua Zhao, Ning Liu, Shan-Shan Liu, Peng Xiu, Lin-Feng Li, Xue-Lei Cao, Jian-Xin Gao

Pages: 2461-2471 Published online on: 23 March 2016

Optimal sequence of antisense DNA to silence YB-1 in lung cancer by use of a novel polysaccharide drug delivery system

Hiroto Izumi, Shohei Nagao, Shinichi Mochizuki, Nobuaki Fujiwara, Kazuo Sakurai, Yasuo Morimoto

Pages: 2472-2478 Published online on: 23 March 2016

Leptin promotes breast cancer cell migration and invasion via IL-18 expression and secretion

Kuangfa Li, Lan Wei, Yunxiu Huang, Yang Wu, Min Su, Xueli Pang, Nian Wang, Feihu Ji, Changli Zhong, Tingmei Chen

Pages: 2479-2487 Published online on: 12 April 2016

Epithelial protein lost in neoplasm-α (EPLIN-α) is a potential prognostic marker for the progression of epithelial ovarian cancer

Rong Liu, Tracey A. Martin, Nicola J. Jordan, Fiona Ruge, Lin Ye, Wen G. Jiang

Pages: 2488-2496 Published online on: 29 March 2016

Specific expression and methylation of SLIT1, SLIT2, SLIT3, and miR-218 in gastric cancer subtypes

Mirang Kim, Jong-Hwan Kim, Su-Jin Baek, Seon-Young Kim, Yong Sung Kim

Pages: 2497-2507 Published online on: 06 April 2016

Downregulation of RSK2 influences the biological activities of human osteosarcoma cells through inactivating AKT/mTOR signaling pathways

Quanhe Qiu, Jing Jiang, Liangbo Lin, Si Cheng, Daqi Xin, Wei Jiang, Jieliang Shen, Zhenming Hu

Pages: 2508-2520 Published online on: 08 April 2016

The effect of sulforaphane on the cell cycle, apoptosis and expression of cyclin D1 and p21 in the A549 non-small cell lung cancer cell line

Agnieszka Żuryń, Anna Litwiniec, Barbara Safiejko-Mroczka, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Maciej Gagat, Adrian Krajewski, Lidia Gackowska, Dariusz Grzanka

Pages: 2521-2533 Published online on: 18 March 2016

Curcumin and epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells transformed by low doses of radiation and estrogen

Marcela Gallardo, Gloria M. Calaf

Pages: 2534-2542 Published online on: 07 April 2016

Microarray expression profile analysis of aberrant long non-coding RNAs in esophageal squamous cell carcinoma

Juan Yao, Jun-Xing Huang, Mei Lin, Zheng-Dong Wu, Hong Yu, Peng-Cheng Wang, Jun Ye, Ping Chen, Jing Wu, Guo-Jun Zhao

Pages: 2543-2557 Published online on: 24 March 2016

Autophagy inhibition facilitates erlotinib cytotoxicity in lung cancer cells through modulation of endoplasmic reticulum stress

Zhongliang Wang, Tingting Du, Xiaorong Dong, Zhenyu Li, Gang Wu, Ruiguang Zhang

Pages: 2558-2566 Published online on: 01 April 2016

Exosome-shuttling microRNA-21 promotes cell migration and invasion-targeting PDCD4 in esophageal cancer

Juan Liao, Ran Liu, Ya-Juan Shi, Li-Hong Yin, Yue-Pu Pu

Pages: 2567-2579 Published online on: 24 March 2016

EIF3D silencing suppresses renal cell carcinoma tumorigenesis via inducing G2/M arrest through downregulation of Cyclin B1/CDK1 signaling

Xiu-Wu Pan, Lu Chen, Yi Hong, Dan-Feng Xu, Xi Liu, Lin Li, Yi Huang, Li-Ming Cui, Si-Shun Gan, Qi-Wei Yang, Hai Huang, Fa-Jun Qu, Jian-Qing Ye, Lin-Hui Wang, Xin-Gang Cui

Pages: 2580-2590 Published online on: 28 March 2016

Histone deacetylase inhibitor-induced cell death in bladder cancer is associated with chromatin modification and modifying protein expression: A proteomic approach

Qingdi Quentin Li, Jian-Jiang Hao, Zheng Zhang, Iawen Hsu, Yi Liu, Zhen Tao, Keidren Lewi, Adam R. Metwalli, Piyush K. Agarwal

Pages: 2591-2607 Published online on: 07 April 2016

Oridonin inhibits gefitinib-resistant lung cancer cells by suppressing EGFR/ERK/MMP-12 and CIP2A/Akt signaling pathways

Xiangling Xiao, Zhongwei He, Wei Cao, Fen Cai, Liang Zhang, Qiuyue Huang, Chunsheng Fan, Chao Duan, Xiaobo Wang, Jiu Wang, Ying Liu

Pages: 2608-2618 Published online on: 15 April 2016

Interaction between angiotensin II and relaxin 2 in the progress of growth and spread of prostate cancer cells

Kamila Domińska, Tomasz Ochędalski, Karolina Kowalska, Zuzanna Elżbieta Matysiak‑Burzyńska, Elżbieta Płuciennik, Agnieszka Wanda Piastowska-Ciesielska

Pages: 2619-2628 Published online on: 24 March 2016

Antiproliferative effects on colon adenocarcinoma cells induced by co-administration of vitamin K1 and Lactobacillus rhamnosus GG

Antonella Orlando, Michele Linsalata, Francesco Russo

Pages: 2629-2638 Published online on: 29 March 2016

Inhibitory role of TRIP-Br1 oncoprotein in hypoxia-induced apoptosis in breast cancer cell lines

Chengping Li, Samil Jung, Young Yang, Keun-Il Kim, Jong-Seok Lim, Chung-Il Cheon, Myeong-Sok Lee

Pages: 2639-2646 Published online on: 24 March 2016

Knockdown of WAVE1 enhances apoptosis of leukemia cells by downregulating autophagy

Zhaoxia Zhang, Benqing Wu, Wenwen Chai, Lizhi Cao, Yangping Wang, Yan Yu, Liangchun Yang

Pages: 2647-2656 Published online on: 18 March 2016

Theaflavin-3, 3'-digallate induces apoptosis and G2 cell cycle arrest through the Akt/MDM2/p53 pathway in cisplatin-resistant ovarian cancer A2780/CP70 cells

Youying Tu, Eunhye Kim, Ying Gao, Gary O. Rankin, Bo Li, Yi Charlie Chen

Pages: 2657-2665 Published online on: 06 April 2016

Apoptotic effect of noscapine in breast cancer cell lines

Edwin O. Quisbert-Valenzuela, Gloria M. Calaf

Pages: 2666-2674 Published online on: 07 April 2016

Overexpression of long non-coding RNA-CTD903 inhibits colorectal cancer invasion and migration by repressing Wnt/β-catenin signaling and predicts favorable prognosis

Zixu Yuan, Xihu Yu, Beibei Ni, Daici Chen, Zihuan Yang, Jintuan Huang, Jianping Wang, Dianke Chen, Lei Wang

Pages: 2675-2685 Published online on: 21 March 2016

Tissue microRNAs as predictive markers for gastric cancer patients undergoing palliative chemotherapy

David Smid, Vlastimil Kulda, Kristyna Srbecka, Dasa Kubackova, Jan Dolezal, Ondrej Daum, Radek Kucera, Ondrej Topolcan, Vladislav Treska, Tomas Skalicky, Martin Pesta

Pages: 2693-2703 Published online on: 12 April 2016

Mangiferin enhances the sensitivity of human multiple myeloma cells to anticancer drugs through suppression of the nuclear factor κB pathway

Tomoya Takeda, Masanobu Tsubaki, Toshiki Kino, Ayako Kawamura, Shota Isoyama, Tatsuki Itoh, Motohiro Imano, Genzoh Tanabe, Osamu Muraoka, Hideaki Matsuda, Takao Satou, Shozo Nishida

Pages: 2704-2712 Published online on: 01 April 2016

Invasion and increased expression of S100A4 and CYR61 in mesenchymal transformed breast cancer cells is downregulated by GnRH

Carsten Gründker, Gerd Bauerschmitz, Antje Schubert, Günter Emons

Pages: 2713-2721 Published online on: 18 April 2016
Open Access

[Corrigendum] Constitutive activation of MAPK/ERK inhibits prostate cancer cell proliferation through upregulation of BRCA2

Loredana Moro, Arnaldo A. Arbini, Ersilia Marra, Margherita Greco

Pages: 2722-2722 Published online on: 14 April 2016
Journal Cover

Cover Legend PDF

June-2016
Volume 48 Issue 6

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image