Journal Articles

Open Access

The collagen receptor uPARAP/Endo180 in tissue degradation and cancer (Review)

Maria C. Melander, Henrik J. Jürgensen, Daniel H. Madsen, Lars H. Engelholm, Niels Behrendt

Pages: 1177-1188 Published online on: 12 August 2015
Open Access

Deficient mismatch repair: Read all about it (Review)

Susan Richman

Pages: 1189-1202 Published online on: 12 August 2015
Open Access

Emerging roles of microRNAs in pancreatic cancer diagnosis, therapy and prognosis (Review)

Ramadevi Subramani, Laxman Gangwani, Sushmita Bose Nandy, Arunkumar Arumugam, Munmun Chattopadhyay, Rajkumar Lakshmanaswamy

Pages: 1203-1210 Published online on: 21 August 2015
Open Access

FOXM1 is overexpressed in B-acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) and its inhibition sensitizes B-ALL cells to chemotherapeutic drugs

Francesca Consolaro, Giuseppe Basso, Sadaf Ghaem-Magami, Eric W.-F. Lam, Giampietro Viola

Pages: 1230-1240 Published online on: 28 August 2015
Open Access

Zn(II)-curc targets p53 in thyroid cancer cells

Alessia Garufi, Valerio D'Orazi, Alessandra Crispini, Gabriella D'Orazi

Pages: 1241-1248 Published online on: 13 August 2015
Open Access

MicroRNA expression profiles of cancer stem cells in head and neck squamous cell carcinoma

Kazuya Yata, Levent Bekir Beder, Shunji Tamagawa, Muneki Hotomi, Yoshihiko Hirohashi, Reidar Grenman, Noboru Yamanaka

Pages: 1249-1256 Published online on: 31 August 2015
Open Access

Podophyllotoxin acetate triggers anticancer effects against non-small cell lung cancer cells by promoting cell death via cell cycle arrest, ER stress and autophagy

Jae Yeon Choi, Wan Gi Hong, Jeong Hyun Cho, Eun Mi Kim, Jongdoo Kim, Chan-Hun Jung, Sang-Gu Hwang, Hong-Duck Um, Jong Kuk Park

Pages: 1257-1265 Published online on: 13 August 2015
Open Access

Novel therapy for locally advanced triple-negative breast cancer

Atsuko Yamada, Shinji Osada, Toshiyuki Tanahashi, Satoshi Matsui, Yoshiyuki Sasaki, Yoshihiro Tanaka, Naoki Okumura, Nobuhisa Matsuhashi, Takao Takahashi, Kazuya Yamaguchi, Kazuhiro Yoshida

Pages: 1266-1272 Published online on: 05 August 2015

Identification of Akt1 as a potent therapeutic target for oral squamous cell carcinoma

Koh-Ichi Nakashiro, Hiroshi Tanaka, Hiroyuki Goda, Kazuki Iwamoto, Norihiko Tokuzen, Shingo Hara, Jun Onodera, Ichiro Fujimoto, Satoshi Hino, Hiroyuki Hamakawa

Pages: 1273-1281 Published online on: 25 August 2015

Expression profile of parkin isoforms in human gliomas

Grazia Maugeri, Agata Grazia D'Amico, Gaetano Magro, Lucia Salvatorelli, Giuseppe M.V. Barbagallo, Salvatore Saccone, Filippo Drago, Sebastiano Cavallaro, Velia D'Agata

Pages: 1282-1292 Published online on: 24 July 2015

Mechanism of gemcitabine-induced suppression of human cholangiocellular carcinoma cell growth

Yuka Toyota, Hisakazu Iwama, Kiyohito Kato, Joji Tani, Akiko Katsura, Miwa Miyata, Shintaro Fujiwara, Koji Fujita, Teppei Sakamoto, Takayuki Fujimori, Ryoichi Okura, Kiyoyuki Kobayashi, Tomoko Tadokoro, Shima Mimura, Takako Nomura, Hisaaki Miyoshi, Asahiro Morishita, Hideki Kamada, Hirohito Yoneyama, Keiichi Okano, Yasuyuki Suzuki, Tsutomu Masaki

Pages: 1293-1302 Published online on: 07 August 2015

Cyanidin induces apoptosis and differentiation in prostate cancer cells

Valeria Sorrenti, Luca Vanella, Rosaria Acquaviva, Venera Cardile, Salvatore Giofrè, Claudia Di Giacomo

Pages: 1303-1310 Published online on: 24 August 2015

HER4 tumor expression in breast cancer patients randomized to treatment with or without tamoxifen

Anna Göthlin Eremo, Elisabet Tina, Pia Wegman, Olle Stål, Karin Fransén, Tommy Fornander, Sten Wingren

Pages: 1311-1320 Published online on: 28 July 2015

Atg5 siRNA inhibits autophagy and enhances norcantharidin-induced apoptosis in hepatocellular carcinoma

Xuanxuan Xiong, Mingbo Wu, Haiyan Zhang, Jin Li, Bo Lu, Yonggao Guo, Tian Zhou, Hao Guo, Rui Peng, Xiangcheng Li, Qingzhong Tian, Yun Wang

Pages: 1321-1328 Published online on: 24 July 2015

Increased urothelial cancer associated 1 is associated with tumor proliferation and metastasis and predicts poor prognosis in colorectal cancer

Beibei Ni, Xihu Yu, Xiaoyan Guo, Xinjuan Fan, Zihuan Yang, Peihuang Wu, Zixu Yuan, Yanhong Deng, Jianping Wang, Dianke Chen, Lei Wang

Pages: 1329-1338 Published online on: 29 July 2015

MicroRNA-34a regulates epithelial-mesenchymal transition and cancer stem cell phenotype of head and neck squamous cell carcinoma in vitro

Zhifeng Sun, Weiming Hu, Jinfeng Xu, Andreas M. Kaufmann, Andreas E. Albers

Pages: 1339-1350 Published online on: 31 August 2015

MicroRNA-24 upregulation inhibits proliferation, metastasis and induces apoptosis in bladder cancer cells by targeting CARMA3

Shufang Zhang, Chong Zhang, Wei Liu, Wenwen Zheng, Yingai Zhang, Shunlan Wang, Denggao Huang, Xi Liu, Zhiming Bai

Pages: 1351-1360 Published online on: 07 August 2015

Vasoactive intestinal peptide represses activation of tumor-associated macrophages in gastric cancer via regulation of TNFα, IL-6, IL-12 and iNOS

Lu Chen, Weijie Yuan, Zhikang Chen, Shaobin Wu, Jie Ge, Jinxiang Chen, Zihua Chen

Pages: 1361-1370 Published online on: 19 August 2015

Characterization of PI (breast cancer cell special peptide) in MDA-MB-231 breast cancer cells and its potential therapeutic applications

Change Gao, Min Hong, Jiwei Geng, Huahua Zhou, Jian Dong

Pages: 1371-1378 Published online on: 31 August 2015

MicroRNA-181a regulates epithelial-mesenchymal transition by targeting PTEN in drug-resistant lung adenocarcinoma cells

Haihui Li, Pei Zhang, Xiaojin Sun, Yiming Sun, Chao Shi, Hao Liu, Xuegang Liu

Pages: 1379-1392 Published online on: 31 August 2015

Multifaceted roles of 5'-regulatory region of the cancer associated gene B4GALT1 and its comparison with the gene family

Mohammed A. Ibrahim Al-Obaide, Hytham Alobydi, Abdelsalam G. Abdelsalam, Ruiwen Zhang, Kalkunte S. Srivenugopal

Pages: 1393-1404 Published online on: 27 August 2015

Prognostic value and characterization of the ovarian cancer-specific antigen CA166-9

Fangxing Ji, Xiaohong Chang, Caiyun Liu, Lin Meng, Like Qu, Jian Wu, Chanzhen Liu, Heng Cui, Chengchao Shou

Pages: 1405-1415 Published online on: 06 August 2015

Impact of Helicobacter pylori on the growth of hepatic orthotopic graft tumors in mice

Junwei Wang, Xiaoqian Wang, Nanhong Tang, Yanling Chen, Feifei She

Pages: 1416-1428 Published online on: 28 July 2015

Metastasis suppressor 1 expression in human ovarian cancer: The impact on cellular migration and metastasis

Rong Liu, Tracey A. Martin, Nicola J. Jordan, Fiona Ruge, Lin Ye, Wen G. Jiang

Pages: 1429-1439 Published online on: 13 August 2015

Mechanisms for SU5416 as a radiosensitizer of endothelial cells

Eun Ho Kim, Mi-Sook Kim, Youn Kyoung Jeong, Ilsung Cho, Seung Hoon You, Sung Ho Cho, Hanna Lee, Won-Gyun Jung, Hag Dong Kim, Joon Kim

Pages: 1440-1450 Published online on: 21 August 2015

Interleukin-6 expression by interactions between gynecologic cancer cells and human mesenchymal stem cells promotes epithelial-mesenchymal transition

Kyeong A So, Kyung Jin Min, Jin Hwa Hong, Jae-Kwan Lee

Pages: 1451-1459 Published online on: 13 August 2015

Resveratrol enhanced anticancer effects of cisplatin on non-small cell lung cancer cell lines by inducing mitochondrial dysfunction and cell apoptosis

Lijie Ma, Wangping Li, Ruixuan Wang, Yandong Nan, Qingwei Wang, Wei Liu, Faguang Jin

Pages: 1460-1468 Published online on: 13 August 2015

Inhibition of CD147 expression by RNA interference reduces proliferation, invasion and increases chemosensitivity in cancer stem cell-like HT-29 cells

Jie Chen, Yuqin Pan, Bangshun He, Houqun Ying, Feng Wang, Huiling Sun, Qiwen Deng, Xian Liu, Kang Lin, Hongxin Peng, William C. Cho, Shukui Wang

Pages: 1476-1484 Published online on: 27 August 2015

A homogeneous time-resolved fluorescence-based high-throughput screening for discovery of inhibitors of Nef-sdAb19 interaction

Xiaoqin Fan, Jinmei Wei, Haiting Xiong, Xiaohui Liu, Serge Benichou, Xuejuan Gao, Langxia Liu

Pages: 1485-1493 Published online on: 25 August 2015

Myricetin inhibits proliferation of cisplatin-resistant cancer cells through a p53-dependent apoptotic pathway

Haizhi Huang, Allen Y. Chen, Xingqian Ye, Bingyun Li, Yon Rojanasakul, Gary O. Rankin, Yi Charlie Chen

Pages: 1494-1502 Published online on: 25 August 2015

HMGN5 blockade by siRNA enhances apoptosis, suppresses invasion and increases chemosensitivity to temozolomide in meningiomas

Jing He, Chaoyang Liu, Bin Wang, Na Li, Guoqin Zuo, Dewei Gao

Pages: 1503-1511 Published online on: 25 August 2015

Should a standard lymphadenectomy during pancreatoduodenectomy exclude para-aortic lymph nodes for all cases of resectable pancreatic head cancer? A consensus statement by the Chinese Study Group for Pancreatic Cancer (CSPAC)

Chen Liu, Rufu Chen, Yingtai Chen, Deliang Fu, Defei Hong, Jihui Hao, Dawei Liu, Jiangtao Li, Shengping Li, Yixiong Li, Gang Mai, Yiping Mou, Quanxing Ni, Li Peng, Honggang Qian, Renyi Qin, Bei Sun, Chenghao Shao, Yongwei Sun, Bole Tian, Jian Wang, Wei Wang, Weilin Wang, Gang Zhao, Xianjun Yu

Pages: 1512-1516 Published online on: 21 August 2015

E-cadherin knockdown increases β-catenin reducing colorectal cancer chemosensitivity only in three-dimensional cultures

Xi Liang, Xueqing Xu, Fengchao Wang, Xuedan Chen, Ni Li, Cancan Wang, Jianming He

Pages: 1517-1527 Published online on: 27 August 2015

miRNA-99b-3p functions as a potential tumor suppressor by targeting glycogen synthase kinase-3β in oral squamous cell carcinoma Tca-8113 cells

Kang He, Dongdong Tong, Si Zhang, Donghui Cai, Lumin Wang, Yang Yang, Ling Gao, Su'e Chang, Bo Guo, Tusheng Song, Ang Li, Chen Huang

Pages: 1528-1536 Published online on: 27 August 2015

Prospective evaluation of C-reactive protein, smoking and lung cancer death in the Third National Health and Nutrition Examination Survey

Marisa A. Bittoni, Brian C. Focht, Steven K. Clinton, Janet Buckworth, Randall E. Harris

Pages: 1537-1544 Published online on: 31 August 2015

MicroRNA-146a inhibits epithelial mesenchymal transition in non-small cell lung cancer by targeting insulin receptor substrate 2

Dong Ho Park, Hyo Sung Jeon, Soo Young Lee, Yi Young Choi, Hae Woo Lee, Seongkyu Yoon, Jae Chel Lee, Yoo Sang Yoon, Dae Sung Kim, Moon Jun Na, Sun Jung Kwon, Dong Sun Kim, Jaeku Kang, Jae Yong Park, Ji Woong Son

Pages: 1545-1553 Published online on: 04 August 2015

Identification of a non-coding KLF4 transcript generated from intron retention and downregulated in human hepatocellular carcinoma

Junwei Zhou, Paul Bo-San Lai, Stephen Kwok-Wing Tsui

Pages: 1554-1562 Published online on: 24 July 2015

The flavonoid p-hydroxycinnamic acid mediates anticancer effects on MDA-MB-231 human breast cancer cells in vitro: Implications for suppression of bone metastases

Masayoshi Yamaguchi, Tomiyasu Murata, Mamoru Shoji, M. Neale Weitzmann

Pages: 1563-1571 Published online on: 28 July 2015

Downregulation of BCRP and anti-apoptotic proteins by proadifen (SKF-525A) is responsible for the enhanced mitoxantrone accumulation and toxicity in mitoxantrone-resistant human promyelocytic leukemia cells

Lucia Hiľovská, Rastislav Jendželovský, Zuzana Jendželovská, Ján Kovaľ, Peter Fedoročko

Pages: 1572-1584 Published online on: 06 August 2015

miR-132 inhibits cell proliferation, invasion and migration of hepatocellular carcinoma by targeting PIK3R3

Kai Liu, Xingliang Li, Yuchen Cao, Yuanyuan Ge, Jianmeng Wang, Bo Shi

Pages: 1585-1593 Published online on: 04 August 2015

MicroRNA-338-3p functions as tumor suppressor in breast cancer by targeting SOX4

Ying Jin, Min Zhao, Qian Xie, Hongyan Zhang, Qing Wang, Qingjie Ma

Pages: 1594-1602 Published online on: 06 August 2015

miR-873 acts as a novel sensitizer of glioma cells to cisplatin by targeting Bcl-2

Xiong Chen, Yingying Zhang, Yingying Shi, Haiwei Lian, Huilin Tu, Song Han, Biwen Peng, Wanhong Liu, Xiaohua He

Pages: 1603-1611 Published online on: 31 August 2015
Journal Cover

Cover Legend PDF

October-2015
Volume 47 Issue 4

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image