Journal Articles

Open Access

Redox-directed cancer therapeutics: Taurolidine and Piperlongumine as broadly effective antineoplastic agents (Review)

Hanns Möhler, Rolf W. Pfirrmann, Karl Frei

Pages: 1329-1336 Published online on: 28 July 2014

Evolving therapeutic concepts in prostate cancer based on genome-wide analyses (Review)

Björn Georgi, Nina Korzeniewski, Boris Hadaschik, Carsten Grüllich, Wilfried Roth, Holger Sültmann, Sascha Pahernik, Markus Hohenfellner, Stefan Duensing

Pages: 1337-1344 Published online on: 28 July 2014

Clinical impact of the Warburg effect in gastrointestinal cancer (Review)

Hiroshi Sawayama, Takatsugu Ishimoto, Hidetaka Sugihara, Nobutomo Miyanari, Yuji Miyamoto, Yoshifumi Baba, Naoya Yoshida, Hideo Baba

Pages: 1345-1354 Published online on: 25 July 2014

Roles of the calcium sensing receptor in digestive physiology and pathophysiology (Review)

Rui Xie, Bo Tang, Xin Yong, Gang Luo, Shi-Ming Yang

Pages: 1355-1362 Published online on: 25 July 2014
Open Access

TGF-β/Smad signaling during hepatic fibro-carcinogenesis (Review)

Katsunori Yoshida, Miki Murata, Takashi Yamaguchi, Koichi Matsuzaki

Pages: 1363-1371 Published online on: 22 July 2014
Open Access

A subset of bone marrow stromal cells regulate ATP-binding cassette gene expression via insulin-like growth factor-I in a leukemia cell line

Nadia Benabbou, Pezhman Mirshahi, Camille Bordu, Anne-Marie Faussat, Ruoping Tang, Amu Therwath, Jeannette Soria, Jean-Pierre Marie, Massoud Mirshahi

Pages: 1372-1380 Published online on: 29 July 2014
Open Access

A novel system for predicting the toxicity of irinotecan based on statistical pattern recognition with UGT1A genotypes

Ryouichi Tsunedomi, Shoichi Hazama, Yusuke Fujita, Naoko Okayama, Shinsuke Kanekiyo, Yuka Inoue, Shigefumi Yoshino, Takahiro Yamasaki, Yutaka Suehiro, Koji Oba, Hideyuki Mishima, Junichi Sakamoto, Yoshihiko Hamamoto, Masaaki Oka

Pages: 1381-1390 Published online on: 22 July 2014
Open Access

Sulforaphane, quercetin and catechins complement each other in elimination of advanced pancreatic cancer by miR-let-7 induction and K-ras inhibition

Mahesh Appari, Kamesh R. Babu, Adam Kaczorowski, Wolfgang Gross, Ingrid Herr

Pages: 1391-1400 Published online on: 08 July 2014
Open Access

Motility of select ovarian cancer cell lines: Effect of extra­cellular matrix proteins and the involvement of PAK2

Elizabeth Flate, John R.D. Stalvey

Pages: 1401-1411 Published online on: 22 July 2014
Open Access

A novel cancer vaccine strategy with combined IL-18 and HSV-TK gene therapy driven by the hTERT promoter in a murine colorectal cancer model

Kosuke Higashi, Shoichi Hazama, Atsuhiro Araki, Kiyoshi Yoshimura, Norio Iizuka, Shigefumi Yoshino, Takafumi Noma, Masaaki Oka

Pages: 1412-1420 Published online on: 22 July 2014
Open Access

Preclinical antitumor activity of SST0116CL1: A novel heat shock protein 90 inhibitor

Loredana Vesci, Ferdinando Maria Milazzo, Valeria Carollo, Silvia Pace, Giuseppe Giannini

Pages: 1421-1429 Published online on: 01 August 2014
Open Access

Hypoxia induces resistance to ALK inhibitors in the H3122 non-small cell lung cancer cell line with an ALK rearrangement via epithelial-mesenchymal transition

Akihiro Kogita, Yosuke Togashi, Hidetoshi Hayashi, Shunsuke Sogabe, Masato Terashima, Marco A. De Velasco, Kazuko Sakai, Yoshihiko Fujita, Shuta Tomida, Yoshifumi Takeyama, Kiyotaka Okuno, Kazuhiko Nakagawa, Kazuto Nishio

Pages: 1430-1436 Published online on: 01 August 2014
Open Access

microRNA-194 suppresses osteosarcoma cell proliferation and metastasis in vitro and in vivo by targeting CDH2 and IGF1R

Kang Han, Tingbao Zhao, Xiang Chen, Na Bian, Tongtao Yang, Qiong Ma, Chengkui Cai, Qingyu Fan, Yong Zhou, Baoan Ma

Pages: 1437-1449 Published online on: 30 July 2014

Genetic screen identifies suppressor of morphogenesis in genitalia-1 (SMG-1) as a modulator of sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma cell lines

Soon Woo Nam, Ki Cheol Park, Keum Jin Yang, Byoungchun Lee, Sung-Woo Kim

Pages: 1450-1456 Published online on: 10 July 2014

ISO-66, a novel inhibitor of macrophage migration, shows efficacy in melanoma and colon cancer models

Kyriaki Ioannou, Kai Fan Cheng, Gregg V. Crichlow, Anastasios I. Birmpilis, Elias J. Lolis, Ourania E. Tsitsilonis, Yousef Al-Abed

Pages: 1457-1468 Published online on: 22 July 2014

Bortezomib prevents oncogenesis and bone metastasis of prostate cancer by inhibiting WWP1, Smurf1 and Smurf2

Zhiyu Wang, Juan Wang, Xing Li, Lianping Xing, Yan Ding, Penghui Shi, Yuehua Zhang, Shenghu Guo, Xin Shu, Baoen Shan

Pages: 1469-1478 Published online on: 17 July 2014

Cancer-associated fibroblasts from invasive breast cancer have an attenuated capacity to secrete collagens

Zhixuan Fu, Peiming Song, Dongbo Li, Chenghao Yi, Huarong Chen, Shuqin Ruan, Zhong Shi, Wenhong Xu, Xianhua Fu, Shu Zheng

Pages: 1479-1488 Published online on: 25 July 2014

Expression of the Bcl-2 family genes and complexes involved in the mitochondrial transport in prostate cancer cells

Asmarinah Asmarinah, Agnieszka Paradowska-Dogan, Ria Kodariah, Budiana Tanuhardja, Przemyslaw Waliszewski, Chaidir Arif Mochtar, Yuli Budiningsih, Wolfgang Weidner, Elvira Hinsch

Pages: 1489-1496 Published online on: 01 August 2014

KLF5 promotes hypoxia-induced survival and inhibits apoptosis in non-small cell lung cancer cells via HIF-1α

Xiaochen Li, Xiansheng Liu, Yongjian Xu, Jin Liu, Min Xie, Wang Ni, Shixin Chen

Pages: 1507-1514 Published online on: 17 July 2014

Ezrin is required for epithelial-mesenchymal transition induced by TGF-β1 in A549 cells

Miao-Juan Chen, Xue-Juan Gao, Li-Na Xu, Teng-Fei Liu, Xiao-Hui Liu, Lang-Xia Liu

Pages: 1515-1522 Published online on: 22 July 2014

Histone deacetylase 3 promotes pancreatic cancer cell proliferation, invasion and increases drug-resistance through histone modification of P27, P53 and Bax

Feng Jiao, Hai Hu, Cuncun Yuan, Ziliang Jin, Zhen Guo, Liwei Wang, Lei Wang

Pages: 1523-1530 Published online on: 29 July 2014

18F-FDG PET/CT can be used to detect non-functioning pancreatic neuroendocrine tumors

Guopei Luo, Zuqiang Liu, Meng Guo, Kaizhou Jin, Zhiwen Xiao, Liang Liu, Jin Xu, Bo Zhang, Chen Liu, Dan Huang, Silong Hu, Quanxing Ni, Jiang Long, Xianjun Yu

Pages: 1531-1536 Published online on: 29 July 2014

miR‑222 regulates sorafenib resistance and enhance tumorigenicity in hepatocellular carcinoma

Kai Liu, Songyang Liu, Wei Zhang, Bai Ji, Yingchao Wang, Yahui Liu

Pages: 1537-1546 Published online on: 04 August 2014

Increased CDC20 expression is associated with development and progression of hepatocellular carcinoma

Jia Li, Jian-Zhi Gao, Jing-Li Du, Zhong-Xi Huang, Li-Xin Wei

Pages: 1547-1555 Published online on: 24 July 2014

An oligonucleotide-tagged microarray for routine diagnostics of colon cancer by genotyping KRAS mutations

Yuliang Liu, Haukur Gudnason, Yi-Ping Li, Dang Duong Bang, Anders Wolff

Pages: 1556-1564 Published online on: 11 July 2014

Therapeutic potential of capillary morphogenesis gene 2 extracellular vWA domain in tumour‑related angiogenesis

Lin Ye, Ping-Hui Sun, Andrew J. Sanders, Tracey A. Martin, Jane Lane, Malcolm D. Mason, Wen G. Jiang

Pages: 1565-1573 Published online on: 03 July 2014

BTG1 expression in thyroid carcinoma: Diagnostic indicator and prognostic marker

Y. F. Lu, G. G. Sun, Q. Liu, C. R. Yang, Y. J. Cheng

Pages: 1574-1582 Published online on: 11 July 2014

Deficient HER3 expression in poorly-differentiated colorectal cancer cells enhances gefitinib sensitivity

Susumu Nakata, Harunari Tanaka, Yuichi Ito, Masayasu Hara, Mitsugu Fujita, Eisaku Kondo, Yukihide Kanemitsu, Yasushi Yatabe, Hayao Nakanishi

Pages: 1583-1593 Published online on: 08 July 2014

USP22 promotes the G1/S phase transition by upregulating FoxM1 expression via β-catenin nuclear localization and is associated with poor prognosis in stage II pancreatic ductal adenocarcinoma

Zhen Ning, Aman Wang, Jinxiao Liang, Yunpeng Xie, Jiwei Liu, Lu Feng, Qiu Yan, Zhongyu Wang

Pages: 1594-1608 Published online on: 03 July 2014

Inhibition of activated Ras suppresses multiple oncogenic Hub genes in human epithelial tumors

Lei Cao, Ping Wang, Hui Luo, Xi-Rui Wang, Xie-Feng Wang, Jun-Xia Zhang, Ying-Yi Wang, Lei Yao, Ning Liu, Yong-Ping You

Pages: 1609-1617 Published online on: 03 July 2014

Altered microRNA expression profiles are involved in resistance to low-dose ionizing radiation in the absence of BMI1 in human dermal fibroblasts

Seunghee Bae, Karam Kim, Hwa Jun Cha, Yeongmin Choi, Shang Hun Shin, In-Sook An, Jae Ho Lee, Jie-Young Song, Kwang Hee Yang, Seon Young Nam, Sungkwan An

Pages: 1618-1628 Published online on: 11 July 2014

Morin, a flavonoid from Moraceae, suppresses growth and invasion of the highly metastatic breast cancer cell line MDA-MB‑231 partly through suppression of the Akt pathway

Hana Jin, Won Sup Lee, So Young Eun, Ji Hyun Jung, Hyeon-Soo Park, Gonsup Kim, Yung Hyun Choi, Chung Ho Ryu, Jin Myung Jung, Soon Chan Hong, Sung Chul Shin, Hye Jung Kim

Pages: 1629-1637 Published online on: 04 July 2014

Notch1 promotes hepatitis B virus X protein-induced hepatocarcinogenesis via Wnt/β-catenin pathway

Qian Sun, Ronghua Wang, Jing Luo, Peng Wang, Si Xiong, Man Liu, Bin Cheng

Pages: 1638-1648 Published online on: 07 July 2014

Silencing of CXCR7 gene represses growth and invasion and induces apoptosis in colorectal cancer through ERK and β-arrestin pathways

Xin-Xiang Li, Hong-Tu Zheng, Li-Yong Huang, De-Bing Shi, Jun-Jie Peng, Lei Liang, San-Jun Cai

Pages: 1649-1657 Published online on: 21 July 2014

The neurokinin-1 receptor antagonist aprepitant is a promising candidate for the treatment of breast cancer

Miguel Muñoz, Ana González-Ortega, Manuel Vicente Salinas-Martín, Andrés Carranza, Susana Garcia-Recio, Vanessa Almendro, Rafael Coveñas

Pages: 1658-1672 Published online on: 28 July 2014

Torilis japonica extract, a new potential EMT suppressor agent by regulation of EGFR signaling pathways

Guen Tae Kim, Se Hee Lee, Young Min Kim

Pages: 1673-1679 Published online on: 17 July 2014

BAI, a novel Cdk inhibitor, enhances farnesyltransferase inhibitor LB42708-mediated apoptosis in renal carcinoma cells through the downregulation of Bcl-2 and c-FLIP (L)

Ji Hoon Jang, Yoon Chul Cho, Ki Ho Kim, Kyung Seop Lee, Jinho Lee, Dong Eun Kim, Jun-Soo Park, Byeong-Churl Jang, Shin Kim, Taeg Kyu Kwon, Jong-Wook Park

Pages: 1680-1690 Published online on: 04 July 2014

Auranofin displays anticancer activity against ovarian cancer cells through FOXO3 activation independent of p53

See-Hyoung Park, Jung Han Lee, Jonathan S. Berek, Mickey C.-T. Hu

Pages: 1691-1698 Published online on: 04 August 2014

The cytoplasmic domain of N-cadherin modulates MMP‑9 induction in oral squamous carcinoma cells

Andrew Walker, Rhett Frei, Kathryn R. Lawson

Pages: 1699-1706 Published online on: 21 July 2014

Protein kinase C-associated kinase regulates NF-κB activation through inducing IKK activation

Sang-Woo Kim, Matthew Schifano, David Oleksyn, Craig T. Jordan, Daniel Ryan, Richard Insel, Jiyong Zhao, Luojing Chen

Pages: 1707-1714 Published online on: 04 August 2014

Histone deacetylase inhibitors induce attenuation of Wnt signaling and TCF7L2 depletion in colorectal carcinoma cells

Silke Götze, Monique Coersmeyer, Oliver Müller, Sonja Sievers

Pages: 1715-1723 Published online on: 21 July 2014

Evaluation of meisoindigo, an indirubin derivative: in vitro antileukemic activity and in vivo pharmacokinetics

Meng Huang, Hai-Shu Lin, Ying Shiuan Lee, Paul C. Ho

Pages: 1724-1734 Published online on: 21 July 2014

Ubiquitin-proteasomal degradation of antiapoptotic survivin facilitates induction of apoptosis in prostate cancer cells by pristimerin

Yong Bo Liu, Xiaohua Gao, Dorrah Deeb, Chris Brigolin, Yiguan Zhang, Jiajiu Shaw, Kirit Pindolia, Subhash C. Gautam

Pages: 1735-1741 Published online on: 25 July 2014

Mechanisms and potential molecular markers of early response to combination epigenetic therapy in patients with myeloid malignancies

H. B. Liu, D. Urbanavicius, P. Tan, A. Spencer, A. E. Dear

Pages: 1742-1748 Published online on: 22 July 2014

Cytotoxic effects of pyrrolidine dithiocarbamate in small-cell lung cancer cells, alone and in combination with cisplatin

Shinichi Tahata, Bo Yuan, Hidetomo Kikuchi, Norio Takagi, Toshihiko Hirano, Hiroo Toyoda

Pages: 1749-1759 Published online on: 28 July 2014

Cadmium induces urokinase-type plasminogen activator receptor expression and the cell invasiveness of human gastric cancer cells via the ERK-1/2, NF-κB, and AP-1 signaling pathways

Pham Ngoc Khoi, Yong Xia, Sen Lian, Ho Dong Kim, Do Hyun Kim, Young Eun Joo, Kee-Oh Chay, Kyung Keun Kim, Young Do Jung

Pages: 1760-1768 Published online on: 22 July 2014

Enhanced apoptosis by pemetrexed and simvastatin in malignant mesothelioma and lung cancer cells by reactive oxygen species-dependent mitochondrial dysfunction and Bim induction

Ki-Eun Hwang, Young-Suk Kim, Yu-Ri Hwang, Su-Jin Kwon, Do-Sim Park, Byong-Ki Cha, Byoung-Ryun Kim, Kwon-Ha Yoon, Eun-Taik Jeong, Hak-Ryul Kim

Pages: 1769-1777 Published online on: 05 August 2014
Journal Cover

Cover Legend PDF

October 2014
Volume 45 Issue 4

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image