Early Online

Open Access

Inhibition of miR‑155‑5p attenuates the valvular damage induced by rheumatic heart disease

Ang Chen, Jianlin Wen, Chuanghong Lu, Beiyou Lin, Shenglin Xian, Feng Huang, Yunjiao Wu, Zhiyu Zeng

Published online on: December 6, 2019
Open Access

Upregulation of miR‑423 improves autologous vein graft restenosis via targeting ADAMTS‑7

Wenjun Ren, Liwen Liang, Yongwu Li, Fei‑Yu Wei, Ninghui Mu, Libin Zhang, Wei He, Yu Cao, Da Xiong, Hongrong Li

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Precision medicine for human cancers with Notch signaling dysregulation (Review)

Masuko Katoh, Masaru Katoh

Published online on: December 4, 2019
Open Access

Weighted gene co‑expression network analysis to identify key modules and hub genes associated with atrial fibrillation

Wenyuan Li, Lijun Wang, Yue Wu, Zuyi Yuan, Juan Zhou

Published online on: December 3, 2019
Open Access

Humulus japonicus extract ameliorates collagen‑induced arthritis in mice through regulation of overall articular inflammation

Eun‑Jung Kang, Hyun Jong Kim, Ji Hyun Choi, Jung‑Ran Noh, Jae‑Hoon Kim, In Bok Lee, Young‑Keun Choi, Dong‑Hee Choi, Jinpyo An, Won Keun Oh, Yong‑Hoon Kim, Chul‑Ho Lee

Published online on: December 3, 2019
Open Access

Andrographolide sodium bisulfate attenuates UV‑induced photo‑damage by activating the keap1/Nrf2 pathway and downregulating the NF‑κB pathway in HaCaT keratinocytes

Mei‑Ling Wang, Qing‑Yuan Zhong, Bao‑Qin Lin, Yu‑Hong Liu, Yan‑Feng Huang, Yang Chen, Jie Yuan, Zi‑Ren Su, Janis Ya‑Xian Zhan

Published online on: December 2, 2019
Open Access

Combination of the ginsenosides Rb3 and Rb2 exerts protective effects against myocardial ischemia reperfusion injury in rats

Xiaomin Liu, Yichuan Jiang, Wenwen Fu, Xiaofeng Yu, Dayun Sui

Published online on: November 29, 2019
Open Access

A novel small molecule compound VCP979 improves ventricular remodeling in murine models of myocardial ischemia/reperfusion injury

Jing Liu, Qingshu Meng, Xiaoting Liang, Rulin Zhuang, Dongsheng Yuan, Xinyu Ge, Hao Cao, Fang Lin, Xin Gong, Huimin Fan, Binghui Wang, Xiaohui Zhou, Zhongmin Liu

Published online on: November 27, 2019
Journal Cover

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image